Articles Posted in the " ปตท ปล้นชาติ " Category

  • ความจริงมั่วยกแผง ปตท ทรราชน้ำมัน สะท้อนเจตนานักทวงคืน

    ความจริงมั่วยกแผง ปตท ทรราชน้ำมัน สะท้อนเจตนานักทวงคืน

    เครือข่ายนักทวงคืนรับลูกความมั่วกันยกแผง สะท้อนทั้งความรู้และเจตนาของคนจำพวกนี้ได้ดีมากทีเดียว EIA ทำรายงานวิเคราะห์ทรัพยากร Shale Gas/Oil ของประเทศต่างๆออกมา หนึ่งในนั้นคือประเทศไทย ในรายงานระบุว่า ประเทศไทยมี “significant prospective shale gas and shale oil potential” นักทวงคืนไม่รู้ได้อ่านจบหรือเปล่าก็รีบไปปล่อยไก่ “ประเทศไทยเรามีทรัพยากรอร่ามอาบเอิบแล้วเจ้าข้าเอ๊ย ปตทมันปล้นชาติอีกแล้ว” เพจในเครือข่ายรวมถึงเพจหม่อมคนเก่งของเราก็รับลูกเอาไปขยายต่อว่าปตท ปล้นชาติกันเป็นเรื่องเป็นราว แอดมินอ่านแล้วก็ทั้งขำทั้งสมเพชทั้งสงสัย (อร่ามอาบเอิบ55555) สรุปว่าคนพวกนี้มีความรู้มากแค่ไหน หรือรู้แต่มีเจตนาบิดเบือนปลุกปั่นหลอกลวงสาวกของตัวเอง? ประการแรก ทรัพยากรปิโตรเลียมที่ EIA นำเสนอคือ Shale Gas/Oil ซึ่งเป็นปิโตรเลียมที่ถูกกักอยู่ในชั้นหินดินดาน จะแตกต่างไปจากก๊าซ-น้ำมันที่ผลิตกันอยู่ทุกวันนี้ซึ่งเรียกว่า Conventional Resource ประการที่สอง ถ้าได้อ่านในรายงานจริงๆจะพบว่า ข้อสรุปในรายงานเป็นการนำเสนอข้อมูลปริมาณปิโตรเลียมประเภทนี้ที่คาดว่าจะพบ (Prospective) โดยพิจารณาคาดการณ์จากข้อมูลทางธรณีวิทยาต่างๆ เช่น ความลึก ความหนา ลักษณะชั้นหิน ค่าความร้อน อายุของ และลักษณะทางธรณีวิทยาอื่นๆ จากนั้นจึงนำข้อมูลดังกล่าวไปเทียบเคียง (analogy) กับแหล่งทรัพยากรที่พบในพื้นที่อื่นและมีการผลิตแล้ว จากนั้นจึงสรุปเป็นตัวเลขออกมาว่าในแหล่งหนึ่งๆ “น่าจะ” พบ Shale […]