Articles Posted in the " กลโกง ปตท " Category

  • ที่มาที่ไป ที่ใครๆก็ว่าน้ำมันแพง

    ที่มาที่ไป ที่ใครๆก็ว่าน้ำมันแพง

    หลายต่อหลายคนพากันสงสัยว่า เอ๊ะ! ราคาน้ำมันตอนนี้ทำไมมันขึ้นเรื่อยๆ มันคือกลโกง ปตท หรือเปล่า แล้วปตท เป็นเหตุที่ทำให้น้ำมันแพงจริงหรือไม่ เรามาดูต้นเหตุที่แท้จริงกันเลยดีกว่า ประเทศแถบตะวันออกกลางส่งออกน้ำมันดิบซึ่งขนส่งน้ำมันมาไทยผ่านทางทะเล โดยสัดส่วนของน้ำมันดิบในไทยที่ผลิตได้นั้นมีเพียงแค่ 18% ซึ่งพบน้ำมันดิบได้ที่ที่ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร ส่วนอีก 82% นั้นเป็นการนำเข้าจากต่างประเทศทั้งหมด โดยน้ำเข้าจากกลุ่มตะวันออกกลาง ร้อยละ 74 จากกลุ่มตะวันออกไกล ร้อยละ 7 และจากที่อื่นๆ ร้อยละ 16 ซึ่งพอขนส่งมาจนถึงไทยแล้วก็นำน้ำมันดิบเข้าสู่โรงกลั่นโดยผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นนั้นจะได้ เชื้อเพลิงโรงงานฯ เชื้อเพลิงยานยนต์ ก๊าซหุงต้ม เบนซิน แนฟกา น้ำมันก๊าด น้ำมันอากาศยาน ดีเซลหมุนเร็ว ดีเซลหมุนช้า น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเตา ยางมะตอย โดยที่ได้ทั้งหมดนี้ เมื่อเข้าสัดส่วนความต้องการในการใช้น้ำมันแต่ละชนิดของไทยแล้ว พบว่า ดีเซลเป็นน้ำมันที่คนไทยต้องการมากที่สุดถึง 73% รองลงมาคือน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอลเพียง 27% เมื่อกลั่นเสร็จแล้ว ก็จะเริ่มเข้าสู่กระบวนการมหาบวก ด่านแรกที่น้ำมันออกมาจากโรงกลั่นแล้วจะต้องโดนบวกเลยก็คือ บวกค่าภาษี 18% โดยแบ่งเป็นยิบย่อยได้ดังนี้ ภาษีสรรพสามิต ภาษีเทศบาล กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง […]