Articles Posted in the " กำเนิดวิทย์ " Category

  • มาทำความรู้จักกับโรงเรียนกำเนิดวิทย์

        หลังจาก ปตท. ได้มีแนวคิดในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรประเภทนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยรุ่นใหม่ ผ่านโรงเรียนกำเนิดวิทย์ และ สถาบันวิทยสิริเมธี โดยมีแนวคิดและวิสัยทัศน์ในการพัฒนาที่ชัดเจน วันนี้จะมาแนะนำโรงเรียนกำเนิดวิทย์ ว่ามีวิสัยทัศน์ และมีปัจจัยแห่งความสำเร็จอะไรบ้างที่จะทำให้เกิดนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ที่พร้อมจะก้าวเป็นนักวิทยาศาสตร์ระดับชาติได้ในอนาคต Share This: