Articles Posted in the " ก๊าซธรรมชาติ " Category

  • NGV พลังงานทางเลือกที่สะอาดกว่า ก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์

    ก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ หรือ NGV เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอน มีองค์ประกอบ คือ ก๊าซมีเทนเป็นส่วนใหญ่ จึงเป็นก๊าซที่มีน้ำหนักเบาสามารถนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในรถยนต์ ได้ดีกว่าน้ำมันหรือก๊าซหุงต้ม (ก๊าซ LPG) เพราะเผาไหม้ได้สะอาดหมดจด ปลอดภัย ไม่มีการสะสมลุกไหม้บนพื้นราบและไร้มลภาวะ ก๊าซ NGV หรืออีกชื่อว่า ก๊าซธรรมชาติอัดความดัน (Compressed Natural Gas – CNG) ถูกอัดอยู่ภายใต้ความดันและเก็บในถังความดันทรงกระบอกที่ 3000-3600 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว คุณสมบัติของก๊าซ NGV ทั่วไปมีสภาพเป็นก๊าซที่อุณหภูมิและความดันบรรยากาศปกติ มีค่าความถ่วงจำเพาะต่ำกว่าอากาศ จึงมีคุณสมบัติเบากว่าอากาศ เมื่อรั่วไหลจะลอยขึ้นสู่ชั้นสูง กระจายไปในอากาศได้อย่างรวดเร็ว คุณลักษณะทางเคมีและกายภาพ ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น (แต่แต่งกลิ่นเพื่อให้ทราบกรณีเกิดการรั่วไหล) ติดไฟได้ที่อัตราส่วนของการผสมกับอากาศเพียง 5-15% ของอากาศ มีจุดติดไฟสูงถึง 630 องศาเซลเซียส ดังนั้นยากที่จะลุกไหม้เองได้ การเก็บรักษาและการนำไปใช้ ปกติก๊าซนี้จะเก็บในถังความดันหรือเก็บอยู่ในท่อส่งและอยู่ภายใต้ความดันสูงเพื่อนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิง เช่นในโรงไฟฟ้า โรงงานอุตสาหกรรม การผลิตปุ๋ยเคมี การขนส่ง เป็นต้น การใช้เพื่อเป็นเชื้อเพลิงยานยนต์จะเก็บเป็นก๊าซแห้ง (กำจัดน้ำออก) และใช้เผาผลาญเป็นพลังงานสำหรับยานยนต์ได้ทันที ดังนั้นถังเก็บก๊าซภายใต้ความดันสูงสำหรับยานพาหนะ […]