Articles Posted in the " ทวงคืนท่อก๊าซ " Category

  • ทวงคืนท่อก๊าซ สัมปทานรอบที่ 21

    แม้ทิศทางสถานการณ์ด้านพลังงานในปัจจุบัน จะมุ่งเน้นไปเรื่องสัมปทานรอบที่ 21 แต่เรื่องท่อก๊าซ ยังถูกบางคนหยิบมาพูดถึงเป็นระยะๆ ซึ่งยังคงเป็นเรื่องเดิมที่ศาลตัดสินและจำหน่ายคดีออกจากสารบบไปแล้ว อย่างล่าสุดอดีต สว. รสนา ก็ได้กล่าวเชิงว่าหากตนนั่งเป็นบอร์ดบริหาร ตนจะแปรรูป ปตท. 100% และคืนท่อก๊าซให้ครบ …เป็นการบอกกลายๆ ว่าไม่เห็นด้วยกับการตัดสินของศาล และมองว่าท่อก๊าซควรตกเป็นของชาติ การจะตัดสินว่า “ครบ” หรือ “ไม่ครบ” “ถูก” หรือ “ผิด” ประเทศไทยมีการใช้กฎหมายอ้างอิงชัดเจนในการตัดสินอยู่แล้ว จึงควรตัดความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัว อย่างกรณีการส่งคืนท่อก๊าซจำเป็นต้องมีกฎเกณฑ์เป็นตัวกำหนดอ้างอิง สิ่งที่บางกลุ่มพยายามเรียกร้องคือ การส่งคืนท่อก๊าซที่ได้มาจากอำนาจของรัฐ (อำนาจมหาชน) สมัยที่ ปตท. ยังเป็นการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย มาให้หมด หากแต่ความเป็นจริง แม้สมัยที่ยังอยู่ภายใต้รัฐ ทรัพย์สินของหน่วยงานรัฐ ก็ไม่ใช่การใช้อำนาจมหาชนได้มาทั้งหมด ยังมีการทำนิติกรรมแบบเอกชนทั่วไปด้วย ท่อก๊าซก็เช่นกัน ท่อก๊าซบางส่วนก็ไม่ได้ใช้อำนาจมหาชนได้มา แต่เป็นการซื้อขายนิติบุคคลทั่วไป ท่อก๊าซส่วนนี้จึงไม่ต้องคืนให้กับรัฐตามกฎหมาย ส่วนกรณีท่อก๊าซในทะเลนั้น อย่างที่หลายฝ่ายเคยออกมาบอกว่า เป็นกฎหมายคนละฉบับกับที่ใช้ตอนต้น เรื่องท่อก๊าซในทะเลไม่จัดเป็นอสังหาริมทรัพย์ จึงไม่ถือว่าใช้อำนาจมหาชน และถือเป็นของ ปตท. ตามกฎหมาย  www.รู้จริงพลังงานไทย.com/ศาลปกครอง-คดีคืนท่อก๊าซ/  จุดเริ่มต้นของเรื่องนี้ Share This:


  • บทสรุปศาลปกครอง คดีคืนท่อก๊าซ ปตท. ทำไม?? คนไทยต้องทวงคืน

    บทสรุปศาลปกครอง คดีคืนท่อก๊าซ ปตท. ทำไม?? คนไทยต้องทวงคืน

    สุดท้ายแล้วหากใครยังสงสัยว่าบทสรุปแล้วข้อมูลที่ให้มานั้นเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและ ปตท. คืนท่อก๊าซครบจริงหรือไม่นั้น ขออนุญาต หยิบยกคำสั่งศาลมาให้อ่านพิจารณากัน “คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดที่ 800/2557 ท่ามกลางกระแสถาโถมจากหน่วยงานต่างๆ ในที่สุดเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ศาลชั้นต้นก็ได้ออกนั่งบัลลังก์เพื่ออ่านคำสั่งของศาลปกครองสูงสุดที่ 800/2557 ที่มาจากการอุทธรณ์ของมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคกับพวกรวม 1,455 คน ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2555 สามารถสรุปได้ดังนี้ 1. ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งยืนยันตามคำสั่งของศาลปกครองกลาง คือ ไม่รับคำฟ้องอุทธรณ์ไว้พิจารณา และให้จำหน่ายคดีนี้ออกจากสารบบความ เนื่องจาก ปตท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการตามคำพิพากษาในคดีแปรรูป ปตท. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 2. การที่มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคกับพวกรวม 1,455 คน ขอให้ศาลมีคำสั่งให้ ปตท. ส่งคืนท่อส่งก๊าซธรรมชาติทั้งในทะเลและบนบก จึงเป็นการขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดในประเด็นที่ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยชี้ขาดไปแล้ว จึงเป็นกรณีที่ต้องห้าม 3. สำหรับประเด็นข้อกล่าวอ้างที่ว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติให้เป็นไปตามคำพิพากษาไม่ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2550 กำหนด (เรื่องที่ให้ สตง. รับรอง) ไม่ใช่เหตุที่จะกล่าวอ้างว่าการดำเนินการตามคำพิพากษายังไม่ถูกต้องสมบูรณ์ตามกฎหมาย สรุป ดังนั้น จะเห็นได้ว่าจากคำสั่งของศาลปกครองสูงสุด […]