Articles Posted in the " บ่อน้ำมันในไทย " Category

  • บ่อน้ำมันในไทย

    บ่อน้ำมันในไทย

    บ่อน้ำมันในไทย     การมีบ่อน้ำมันมากแปลว่าประเทศนั้นๆ มีน้ำมันมากใช่หรือ? … ไม่ต้องคิดนาน คงมีหลายท่านที่อมยิ้มเบาๆ พลางคิดในใจว่า มันจะเกี่ยวกันได้อย่างไร ซึ่งก็น่าแปลกที่บางกลุ่มชอบนำประเด็นเรื่องจำนวนบ่อน้ำมันหรือบ่อปิโตรเลียมในประเทศ มาตั้งเป็นขอ้สังเกตว่าน้ำมันในประเทศเราต้องมีมากอย่างแน่นอน สำหรับใครที่ยังสงสัยเรื่อง บ่อน้ำมันในไทย ขอเอาตรรกะง่ายๆ มาฝากกันว่า ประเทศหนึ่งมีบ่อปิโตรเลียม 100 บ่อ บ่อหนึ่งขุดได้เฉลี่ย 100 บาร์เรลต่อวัน เทียบกับประเทศที่ 2 มีบ่อปิโตรเลียม 10 บ่อ แต่ละบ่อขุดได้เฉลี่ยวันละ 3,000 บาร์เรลต่อวัน คำถามคือประเทศไหนสามารถขุดน้ำมันได้มากกว่ากัน (แน่ล่ะ! คำตอบคือประเทศที่ 2 )     ตอบให้เคลียร์กันไปสำหรับบางคนที่ยังมีข้อสงสัยว่า จริงหรือ? ในเมื่อเรากับพม่าก็อยู่ติดกัน ลักษณะทางธรณีวิทยาต้องมีความใกล้เคียงกันสิ หรือแต่ละประเทศก็อยู่บนพื้นโลก มีสภาพแวดล้อมไม่ได้แตกต่างกันหลายเท่าตัวขนาดนั้น จริงหรือที่ธรณีวิทยาจะมีความแตกต่างกัน จนสามารถเสาะหาปิโตรเลียมได้ต่างกันขนาดนั้น คำตอบคือ “จริง” ครับ     จากที่เห็นในภาพจะเห็นว่าประเทศไทยต้องใช้แรงงานมากกว่า ต้นทุนสูงกว่าในการจะขุดหาปิโตรเลียม แถมแต่ละแหล่งก็อยู่แยกเป็นกระเปาะเล็กๆ ยากต่อการขุดด้วย จึงมีปริมาณการผลิตน้อยกว่าประเทศพม่าซึ่งเป็นหลุมใหญ่ ขุดเจาะง่ายและใช้งบประมาณน้อยกว่าไทย     ปัจจุบันประเทศไทยมีหลุมปิโตรเลียมทั้งหมด 6,908 แต่ที่ยังมีการเปิดผลิตอยู่มีทั้งสิ้น 3,179 หลุม ที่เหลืออีก […]