Articles Posted in the " ปล้นประเทศไทย " Category

  • ภาษีน้ำมัน ทำให้ราคาน้ำมันไทย แพ๊ง แพง!!!

         ประเทศไทย คือประเทศที่เขาว่ากันว่าน้ำมันแพ๊งแพง แพงกว่าเขาไปทั่วหล้า แพงกว่าพม่ารามัญ แพงกว่าดินแดนแถบมะละกาที่ชื่อมาเลเซีย แต่ไม่ได้แพงกว่าประเทศติดกันอย่างลาว (ไม่นานมานี้เพิ่งได้ดูยูทูปคนลาวบ่นราคาน้ำมันบ้านตัวเองโดยเทียบกับน้ำมันไทย) ถามว่าราคาน้ำมันแพงกว่าชาวบ้าน เรียกได้ว่าปล้นคนไทย ปล้นประเทศไทยจริงไหม? …มันจะเป็นอย่างนั้นได้อย่างไร ในเมื่อประเทศไทยอ้างอิงราคาจากตลาด (ทั้งนี้ภาษีน้ำมัน ราคาน้ำมันจะมีแตกต่างกันบ้างเนื่องจากคุณภาพน้ำมันที่ไม่เท่ากัน)      โครงสร้างราคาน้ำมัน คือคำตอบว่าทำไมราคาน้ำมันที่อ้างอิงจากแหล่งราคาที่เดียวกัน ถึงมีราคาแตกต่างกัน  โดยโครงสร้างราคา ประกอบด้วย ราคาหน้าโรงกลั่น ภาษีน้ำมัน กองทุน และค่าการตลาด ซึ่งในส่วนของราคาหน้าโรงกลั่นคือราคาที่อ้างอิงมาจากตลาด ค่าการตลาดคือกำไรที่แบ่งกันระหว่างเจ้าของแบรนด์กับเจ้าของปั๊ม (ตัวเลขค่าการตลาดนี้สถาบันปิโตรเลียมได้คำนวณตัวเลขที่เหมาะสมประมาณ 1.7-2.0 บาท (ถือว่าน้อยมาก)) ดังนั้นหลักๆ ที่ทำให้เกิดความแตกต่างของราคาน่าจะอยู่ที่ ภาษีต่างๆ และกองทุนน้ำมัน โดยกองทุนน้ำมัน เป็นสิ่งที่เราพูดกันบ่อย เหตุผลหลักที่ต้องมีเหมือนการทำประกันราคา ยามราคาน้ำมันผันผวน (ส่วนนี้จะขอข้ามไปเนื่องจากมีการอธิบายแล้วในบทความก่อนๆ) จึงเหลืออีกหนึ่งเหตุผลที่จะพูดกันคือเรื่องของภาษีน้ำมัน      ประเทศไทย จัดให้น้ำมันเป็นสินค้าฟุ่มเฟือย จึงทำให้ประชาชนบางกลุ่มเกิดคำถามว่า ในเมื่อน้ำมันเป็นสินค้าจำเป็น ที่เกือบทุกคนต้องใช้ ทำไมจึงจัดเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยที่มีการเก็บภาษีน้ำมันในราคาแพง เรื่องนี้ประชาชนต้องทำความเข้าใจว่า ไม่ใช่ว่าสินค้าไหนมีการใช้เยอะหรือมีความจำเป็น แล้วจะต้องเป็นสินค้าที่มีภาษีต่ำ รัฐบาลจำเป็นต้องดูเหตุผลอื่นๆ ในการประกอบ เหตุผลที่รัฐบาลจำเป็นต้องเก็บภาษีน้ำมันแพง น้ำมันเป็นสินค้าที่ต้องนำเข้า ยิ่งนำเข้ามากเท่าไหร่ การเสียดุลทางการค้ายิ่งมากขึ้น จึงจำเป็นต้องเก็บภาษีน้ำมันราคาสูงเพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญและช่วยกันประหยัดทรัพยากร […]