Articles Posted in the " ราคาน้ำมันตลาดโลกลด " Category

  • ราคาน้ำมันตลาดโลกลด เปิดมุมมองใหม่

    ราคาน้ำมันตลาดโลกลด เปิดมุมมองใหม่

    เหตุผลที่ราคาน้ำมันตลาดโลกลดแต่ทำไมราคาน้ำมันไทยไม่ลด น้ำมันดิบหรือปิโตรเลียม จัดอยู่ในสินค้าโภคภัณฑ์ หรือ “Commodity” หมายถึง สินค้าที่ตัวสินค้ามีมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก ไม่ว่าใครจะเป็นผู้ผลิตก็ตาม ด้วยเหตุที่สินค้าโภคภัณฑ์มีมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก ทำให้ราคาของสินค้าโภคภัณฑ์ถูกกำหนดโดยอุปสงค์และอุปทานของตลาดโลก ส่งผลให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันทั่วโลก ราคาน้ำมันตลาดโลกนั้นได้กำหนดให้น้ำมันดิบหรือปิโตรเลียม ด้วยความเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ จึงมีการอ้างอิงราคาตลาดกลาง (ตลาดค้าที่ใหญ่ที่สุดในบริเวณนั้น) โดยมีแหล่งผลิตน้ำมันดิบที่สำคัญในโลก 3 แห่ง ได้แก่ น้ำมันดิบดูไบ (Dubai) น้ำมันดิบเบรนท์ (Brent) และน้ำมันดิบดับบลิวทีไอ (WTI) ปัจจัยกำหนดราคา Oil Futures ราคา Oil Futures ปรับเปลี่ยนขึ้นลงทุกวัน ตามการเปลี่ยนแปลงของความต้องการใช้น้ำมันดิบและปริมาณน้ำมันดิบที่คาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต ดังนี้ ความต้องการใช้น้ำมันดิบ (Demand) อาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงจาก – การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ เมื่อเศรษฐกิจอยู่ในช่วงขยายตัว ความต้องการใช้น้้ามันเชื้อเพลิงจะเพิ่มขึ้น และส่งผลให้ความต้องการน้ำมันดิบและราคาน้ำมันดิบปรับตัวเพิ่มตาม ในทางตรงกันข้าม ในภาวะเศรษฐกิจหดตัวหรือภาวะถดถอย กิจกรรมที่ต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิงจะลดลง ความต้องการน้ำมันดิบก็จะลดลง และท้าให้ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลงตามไปด้วย – สภาพภูมิอากาศ ความต้องการน้ำมันดิบอาจเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล เช่น ในสหรัฐอเมริกาและยุโรป ซึ่งเป็นผู้ใช้น้ำมันรายใหญ่ จะมีความต้องการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงแต่ละประเภทแตกต่างกันไปตามฤดูกาล โดยในฤดูหนาว […]


  • ทำไมคนไทยต้องใช้น้ำมันราคาตลาดโลก? อ้างอิงตลาดสิงคโปร์

    ทำไมคนไทยต้องใช้น้ำมันราคาตลาดโลก? อ้างอิงตลาดสิงคโปร์

    เคยสงสัยกันมั้ยว่า ทำไมคนไทยต้องใช้น้ำมันราคาตลาดโลก ? ในเมื่อประเทศไทยก็ส่งออกน้ำมันเป็นอันดับต้นๆของโลก ข้อมูล : อ้างอิงตลาดสิงคโปร์ บ่อยครั้งที่เรามักได้ยินคำถามจากกลุ่มคนบางกลุ่มว่า “น้ำดิบโลกลด ทำไมราคาน้ำมัน (หน้าปั๊ม) ในไทยถึงไม่ลด” หรือ “ขุดน้ำมันในไทยทำไมจึงขายราคาตลาดโลก” ทั้งที่ราคาน้ำมันในตลาดโลกลดลง ทำไมราคาในไทยจึงไม่ลดตาม อันนี้อยากจะทำความเข้าใจว่าก่อนที่จะตั้งคำถามใดๆ สิ่งสำคัญคือ “ความรู้พื้นฐาน” เพราะหากคุณตั้งคำถามโดยไม่มีความรู้พื้นฐานในด้านนั้นๆ คุณจะเข้าใจคำตอบได้อย่างไร เช่น ราคาน้ำมันดิบตลาดโลกลด (ซึ่งก็มักเทียบกับอเมริกา) ทำไมน้ำมันสุกไทยจึงไม่ลด ประเด็นนี้ตั้งแต่ต้นก็ไม่สามารถเทียบกันได้ตั้งแต่ต้น เพราะน้ำมันดิบเอาไปใช้เลยไม่ได้ ต้องเสียค่ากระบวนการกลั่นเสียก่อน และอีกเหตุผลหนึ่งคือประเทศไทยอ้างอิงราคาน้ำมันสุกสิงคโปร์ ไม่ใช่น้ำมันดิบตลาดโลก ถึงตรงนี้บางคนอาจจะตั้งคำถามต่อว่าแล้วทำไมต้องอ้างอิงตลาดสิงคโปร์ เราจึงขออนุญาตหยิบยกข้อมูลจากเพจน้องปอสาม และข้อมูลจาก www.eppo.go.th ของกระทรวงพลังงานมาให้อ่านกัน “สำหรับศูนย์กลางการซื้อขายน้ำมันของโลกกระจายอยู่ใน 3 ภูมิภาค ก็คือ อเมริกา ยุโรป และเอเชีย โดยที่ตลาดกลางการซื้อขายน้ำมันของภูมิภาคเอเชียตั้งอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ เนื่องจากเป็นประเทศส่งออกน้ำมันรายใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งคำว่า “ราคาสิงคโปร์” นั้นไม่ใช่ราคาน้ำมันสำเร็จรูปที่ประกาศโดยรัฐบาลหรือโรงกลั่นของประเทศสิงคโปร์ แต่เป็นราคาซื้อขายน้ำมันระหว่างผู้ค้าน้ำมันในภูมิภาคเอเชียที่ตกลงกันผ่านตลาดกลางฯ ที่ประเทศสิงคโปร์ ประเทศไทยอยู่ในภูมิภาคเอเชีย และตั้งอยู่ใกล้กับประเทศสิงคโปร์ จึงเลือกที่จะอ้างอิงราคาน้ำมันสำเร็จรูปจากตลาดกลางฯ ที่ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งสะท้อนระดับราคาที่สมดุลกับกลไกระบบการค้าเสรีของตลาดในภูมิภาคนี้ อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงของราคาก็สอดคล้องอย่างเป็นสากลกับตลาดซื้อขายน้ำมันอื่นๆ […]