ทำไมคนไทยใช้น้ำมันแพง ทั้งๆที่เราเป็นถึงเจ้าของบ่อน้ำมันตั้งหลายบ่อ

หลายคนอาจจะสงสัยว่า ทำไมคนไทยใช้น้ำมันแพง เป็นเพราะ ปตท. โก่งราคาน้ำมันรึเปล่า? ก็ในเมื่อประเทศไทยก็เป็นเจ้าของบ่อน้ำมันตั้งหลายบ่อ รายได้เข้าประเทศก็ดี เราก็น่าจะเติมน้ำมัน “ถูก” สิ

  • ถ้าเป็นอย่างนั้นจริง แล้วทำไมประเทศไทยยังต้องนำเข้าน้ำมันดิบ?

คำตอบคือก็เพราะว่าน้ำมันดิบที่เราผลิตได้ในประเทศมีไม่เพียงพอกับความต้องการใช้น่ะสิ

  • ประเทศไทยผลิตน้ำมันดิบได้เพียง 140,000 บาร์เรล/วัน หรือ 23 ล้านลิตร/วัน แต่เรามีความต้องการใช้ถึง 900,000 บาร์เรล/วัน หรือ 143 ล้านลิตร/วัน  นั่นแสดงว่าเรามีความจำเป็นต้องนำเข้าน้ำมันดิบ 800,000 บาร์เรล/วัน หรือ 127 ล้านลิตรต่อวัน เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ อย่างนี้แล้วจะให้เราใช้น้ำมันถูกได้อย่างไร ในเมื่อเรายังต้องนำเข้าน้ำมันดิบ
  • น้ำมันดิบที่ประเทศไทยนำเข้ากว่า 80% มาจากตะวันออกกลาง ซึ่งเป็นแหล่งผลิตน้ำมันใหญ่ที่สุดของโลก ดังนั้น ทำไมคนไทยใช้น้ำมันแพง ก็เพราะราคาที่ใช้ในการ ซื้อ-ขาย เป็นราคาที่ถูกกำหนดโดยกลไกในตลาด นั่นคือ อุปสงค์และอุปทานของทั้งโลกนั่นเอง
  • โรงกลั่นซื้อน้ำมันดิบมาในราคาตลาดโลก เวลาขายก็ใช้ราคาตลาดโลกเช่นกัน โดยตลาดกลางซื้อขายน้ำมันที่ใกล้ประเทศไทยมากที่สุด และเป็นศูนย์กลางการซื้อขายในภูมิภาคเอเชียก็คือตลาดสิงคโปร์ โดยราคาที่ซื้อขายกันในตลาดสิงคโปร์สะท้อนมาจากอุปสงค์-อุปทานของผู้บริโภค

–          ไม่ใช่ ราคา ณ โรงกลั่นสิงคโปร์

–          ไม่ใช่ ราคาขายปลีกสิงคโปร์

–          ไม่ใช่ ราคาที่รัฐบาลสิงคโปร์กำหนด

  • ถ้าหากประเทศไทยไม่มีโรงกลั่นน้ำมันเอง ประเทศไทยก็ต้องนำเข้าน้ำมันสำเร็จรูป ซึ่งต้องบวกค่ากลั่นและค่าดำเนินการราคาก็จะแพงกว่าน้ำมันดิบ ทำให้ประเทศต้องเสียเงินตราต่างประเทศมากขึ้น แถมยังต้องพึ่งพาต่างชาติล้วนๆ ซึ่งคงไม่ใช่เรื่องที่ดี ดังนั้น การมีโรงกลั่นจึงเป็นการเพิ่มความมั่นคงด้านพลังงาน ลดการพึ่งพาต่างชาติ

สรุปง่ายๆ คนไทยใช้น้ำมันแพงเพราะคนไทยยังต้องนำเข้าน้ำมันดิบจากต่างประเทศเพราะปริมาณน้ำมันดิบที่มีอยู่ในประเทศไทยไม่เพียงพอต่อการบริโภคของคนไทย และอีกอย่างกลไกราคาน้ำมัน ที่ใช้ในการ ซื้อ-ขาย เป็นราคาที่ถูกกำหนดโดยกลไกในตลาดโดยตลาดกลางซื้อขายน้ำมันที่ใกล้ประเทศไทยมากที่สุด และเป็นศูนย์กลางการซื้อขายในภูมิภาคเอเชียก็คือตลาดสิงคโปร์ แล้วก็ถูกนำมาคำนวนบวกภาษีสรรพสามิต,ภาษีเทศบาง,กองทุนน้ำมัน, VAT ฯลฯ จึงออกมาเป็นราคาน้ำมันที่ประชาชนคนไทยต้องจ่ายอยู่ทุกวันนี้

Share This: