Articles Posted in the " สถานการณ์พลังงาน " Category

 • “ค่าการตลาดสูง ค่าการตลาดต่ำ”…ว่าด้วยเรื่องค่าการตลาดทำให้ราคาน้ำมันแพงจริงหรือ

  ค่าการตลาด คือหนึ่งในปัจจัยหลักของโครงสร้างราคา เพราะกำไรและต้นทุนการบริหารจัดการปั๊มอยู่ในนี้ หากไม่มีค่าการตลาด ก็จะไม่มีแรงจูงใจให้เกิดการลงทุนสถานีบริการตามจุดต่าง ๆ ของประเทศ (จะเห็นว่าค่าการตลาดยังไม่ใช่กำไร เพราะยังไม่ได้หักต้นทุนต่าง ๆ ภายในปั๊มอย่างที่กล่าว) สัดส่วนค่าการตลาดเมื่อคิดเป็นตัวเลขกลมๆ เฉลี่ยแล้วอยู่ที่ประมาณ 2 บาทกว่าๆ (ในที่นี้คือค่าการตลาดเฉลี่ยของทุกผลิตภัณฑ์) ในขณะที่น้ำมัน 1 ลิตรประมาณ 20 บาท นั่นหมายความว่า สัดส่วนค่าการตลาดในราคาปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 10-15% ของราคาขายโดยประมาณ คำถามคือ ตัวเลขสัดส่วนนี้สูงเกินไป จนเป็นสาเหตุว่าทำไมน้ำมันแพงได้หรือไม่ หรือการกำหนดค่าการตลาดเองของแต่ละเจ้าจะมีผลต่อราคาน้ำมันในประเทศถึงขนาดที่ว่าสามารถกำหนดราคาน้ำมัน อย่างที่บางคนชอบคิดกันว่า ปตท. เป็นผู้กำหนดราคาน้ำมัน (เพราะในความเป็นจริงค่าการตลาดเป็นปัจจัยเดียวในโครงสร้างราคาน้ำมันที่แต่ละแบรนด์ตามผู้ค้ามาตรา 7 สามารถตั้งราคาเองได้แต่มีหน่วยงานรัฐอย่าง สนพ. หรือชื่อเต็มๆ สำนักนโยบายและแผนพลังงาน กำกับดูแลอยู่ ) “ประเด็นร้อนแรงช่วงนี้ในแวดวงน้ำมันเราคงเห็นประเด็นการนำเสนอเรื่องที่ว่า นโยบายรัฐเห็นชอบค่าการตลาดในน้ำมันขายปลีก ไว้ที่อัตราเฉลี่ย 1.85 บาทต่อลิตร เป็นค่าการตลาดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของน้ำมันทุกชนิดในภาพรวม ไม่ใช่พิจารณารายผลิตภัณฑ์ และจะมีความยืดหยุ่น +/- 0.40 บาทต่อลิตร หรือค่าการตลาดน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ยจะอยู่ในช่วง 1.45 – 2.25 […]


 • การขายหุ้น IPO ปตท. 2544 กับ 3 คำถามที่สังคมสงสัย

  การขายหุ้น  IPO ปตท. ปี2544 ในเดือนพฤศจิกายน 2544 ได้มีการจัดจำหน่ายหุ้น บมจ. ปตท. หลังจากที่แปรสภาพมาจาก การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จำนวน 920,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 35 บาท รวมมูลค่า 32,200,000,000 บาท ซึ่งมีประเด็นในกระบวนการจัดจำหน่ายหุ้น ปตท. ที่ถูกโจมตีมากมาตลอด มีอยู่ 3 ประเด็น ดังนี้ ราคาที่ขาย หุ้นละ 35 บาทนั้น เป็นราคาที่ถูกเกินไป ในการจองซื้อ ในส่วนที่ขายให้ประชาชนทั่วไปนั้น ขายหมดใน 1 นาที 17 วินาที มีประชาชนไปเข้าแถวแล้วจองไม่ได้เป็นจำนวนมากในรายชื่อผู้ได้รับการจัดสรร มีรายชื่อของผู้ที่เป็นนักการเมือง และผู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นญาติ เป็นพรรคพวกกับผู้มีอำนาจอยู่หลายคน Share This:


 • ถ้าคุณรู้สาเหตุที่ผู้ตรวจการแผ่นดินไม่สามารถทวงคืนท่อก๊าซได้ แล้วคุณจะอึ้ง!!!

  ผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่หลักในการคุ้มครองและรับรอง “สิทธิที่จะร้องเรียน” หรือ “สิทธิในการเสนอเรื่องราวร้องทุกข์” (Right to Petition) ให้กับประชาชน โดยมีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาและสอบสวนหาข้อเท็จจริงตาม คำร้องเรียนจากประชาชนในกรณีการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือปฏิบัตินอกเหนืออำนาจหน้าที่ตามกฎหมายการปฏิบัติหรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการพนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ Share This:


 • อนาคตความมั่นคงทางพลังงานของไทย

  ความมั่นคงทางพลังงาน ตีความหมายง่ายๆ คือการที่ประชาชนมีทรัพยากรปิโตรเลียมใช้อย่างไม่ขาดแคลน ในราคาที่เป็นธรรม และมีแผนคอยรับมือสถานการณ์ทางพลังงานที่จะเกิดขึ้น ซึ่งประชาชนบางกลุ่มอาจมีทัศนคติที่แตกต่าง หรือยังไม่เข้าใจเรื่องความมั่นคงทางพลังงาน จึงเกิดคำถามมากมาย โดยเฉพาะว่าความมั่นคงทางพลังงานนั้น เพื่อใคร? Share This:


 • พลังงานทดแทน ทำไมต้องใช้ไบโอดีเซล?

      ไบโอดีเซล (Biodiesel) คือ น้ำมันพืชหรือน้ำมันสัตว์ รวมทั้งน้ำมันใช้แล้วจากการปรุงอาหารนำมาทำปฏิกิริยาทางเคมีกับแอลกอฮอล์ เรียกอีกอย่างว่าสารเอสเตอร์ มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับน้ำมันดีเซลมาก จึงถือเป็นพลังงานทดแทนเชื้อเพลิงดีเซล     พลังงานทดแทน คือ “พลังงาน” ที่ใช้ทดแทนพลังงานจากฟอสซิล (ถ่านหิน, ปิโตรเลียม และ แก๊สธรรมชาติ) ซึ่งมีจำกัดและปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในจำนวนมาก(สาเหตุโลกร้อน) ในประเทศเริ่มมีการพูดถึงพลังงานทดแทน ตั้งแต่ 20 กว่าปีที่แล้ว (พ.ศ. 2528) จากพระวิสัยทัศน์ด้านพลังงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงคาดการณ์ว่าราคาน้ำมันจะสูงขึ้น ซึ่งเป็นทางเลือกที่จะให้คนไทยใช้พลังงานทดแทน ลดปริมาณการนำเข้าได้เป็นจำนวนมาก     ไบโอดีเซลในประเทศไทยเริ่มผลิตจากมะพร้าวและปาล์มน้ำมัน โดยผลการวิจัยในปัจจุบันพบว่า “ปาล์ม” คือพืชที่ดีและเหมาะสมที่สุดในการนำมาใช้ทำไบโอดีเซล เพราะให้ผลผลิตต่อพื้นที่สูง(สูงกว่าเมล็ดเรพซึ่งใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตไบโอดีเซลในประเทศแถบยุโรปถึง 5 เท่า และสูงกว่าถั่วเหลืองที่ใช้กันมากในสหรัฐอเมริกาถึง 10 เท่า) ในขณะที่ใช้ต้นทุนต่ำ ทั้งยังให้ผลผลิตที่ได้ยังมีคุณภาพสูง ไบโอดีเซลดียังไง ทำไมประเทศไทยถึงใช้ไบโอดีเซล ไบโอดีเซลสามารถลดมลพิษในอากาศอันเนื่องมาจากการเผาไหม้ของเครื่องยนต์สมบูรณ์ การใช้น้ำมันไบโอดีเซลที่สามารผลิตได้ในประเทศ เป็นการลดปริมาณการใช้ดีเซล ซึ่งต้องนำเข้าน้ำมันดิบมากลั่นจากต่างประเทศ ถือเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงและเสถียรภาพด้านพลังงานของประเทศ ส่งเสริมพี่น้องชาวสวนปาล์มในประเทศ การใช้ไบโอดีเซลในเครื่องยนต์จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้ให้ดีขึ้น เนื่องจากไบโอดีเซลมีออกซิเจนผสมอยู่ประมาณร้อยละ 10 ทำให้การผสมระหว่างอากาศกับน้ำมันมีการกระจายตัวอย่างสม่ำเสมอ ทั้งยังเพิ่มดัชนีการหล่อลื่นให้น้ำมันดีเซล ปัจจุบันตลาดน้ำมันประเทศไทย มีการใช้ดีเซลสูงกว่าเบนซินถึง 2 […]


 • ขึ้นราคา lpg ประเทศเพื่อนบ้านขายก๊าซ LPG ราคา ถังละเท่าไหร่? ใครรู้บ้าง?

      ทุกครั้งที่การปรับขึ้นราคา lpg หลายคนมักมีคำถามมาว่า ทำไมต้องปรับแล้วปรับเผื่ออะไร ทั้งที่เศรษฐกิจโดยรวมก็ไม่ดีไม่แย่ ทำไมต้องทำร้ายแม่ค้าขายอาหารตาดำ และมนุษย์เงินเดือนทั้งหลายที่ต้องรับผิดชอบค่าอาหารจานด่วนที่เพิ่มขึ้น เมื่อยามขึ้นราคา lpg แต่ในยามที่ก๊าซlpgปรับลง ค่าอาหารกับไม่ได้ปรับตามไปด้วย นั้นเองจึงเป็นที่มาของเรื่องที่จะเล่าในวันนี Share This:


 • ราคาน้ำมันตลาดโลกลด เปิดมุมมองใหม่

  ราคาน้ำมันตลาดโลกลด เปิดมุมมองใหม่

  เหตุผลที่ราคาน้ำมันตลาดโลกลดแต่ทำไมราคาน้ำมันไทยไม่ลด น้ำมันดิบหรือปิโตรเลียม จัดอยู่ในสินค้าโภคภัณฑ์ หรือ “Commodity” หมายถึง สินค้าที่ตัวสินค้ามีมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก ไม่ว่าใครจะเป็นผู้ผลิตก็ตาม ด้วยเหตุที่สินค้าโภคภัณฑ์มีมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก ทำให้ราคาของสินค้าโภคภัณฑ์ถูกกำหนดโดยอุปสงค์และอุปทานของตลาดโลก ส่งผลให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันทั่วโลก ราคาน้ำมันตลาดโลกนั้นได้กำหนดให้น้ำมันดิบหรือปิโตรเลียม ด้วยความเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ จึงมีการอ้างอิงราคาตลาดกลาง (ตลาดค้าที่ใหญ่ที่สุดในบริเวณนั้น) โดยมีแหล่งผลิตน้ำมันดิบที่สำคัญในโลก 3 แห่ง ได้แก่ น้ำมันดิบดูไบ (Dubai) น้ำมันดิบเบรนท์ (Brent) และน้ำมันดิบดับบลิวทีไอ (WTI) ปัจจัยกำหนดราคา Oil Futures ราคา Oil Futures ปรับเปลี่ยนขึ้นลงทุกวัน ตามการเปลี่ยนแปลงของความต้องการใช้น้ำมันดิบและปริมาณน้ำมันดิบที่คาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต ดังนี้ ความต้องการใช้น้ำมันดิบ (Demand) อาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงจาก – การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ เมื่อเศรษฐกิจอยู่ในช่วงขยายตัว ความต้องการใช้น้้ามันเชื้อเพลิงจะเพิ่มขึ้น และส่งผลให้ความต้องการน้ำมันดิบและราคาน้ำมันดิบปรับตัวเพิ่มตาม ในทางตรงกันข้าม ในภาวะเศรษฐกิจหดตัวหรือภาวะถดถอย กิจกรรมที่ต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิงจะลดลง ความต้องการน้ำมันดิบก็จะลดลง และท้าให้ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลงตามไปด้วย – สภาพภูมิอากาศ ความต้องการน้ำมันดิบอาจเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล เช่น ในสหรัฐอเมริกาและยุโรป ซึ่งเป็นผู้ใช้น้ำมันรายใหญ่ จะมีความต้องการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงแต่ละประเภทแตกต่างกันไปตามฤดูกาล โดยในฤดูหนาว […]


 • ปตท.ตั้งโต๊ะเคลียร์ เงินเดือนข้าราชการ บอร์ด ปตท. ปัดกินเงินเดือน13ล้าน

  ปตท.ตั้งโต๊ะเคลียร์ เงินเดือนข้าราชการ บอร์ด ปตท. ปัดกินเงินเดือน13ล้าน

  หยุดข้อมูลบิดเบือน เงินเดือนซีอีโอ ปตท ไม่ได้สูงเกือบ 5 ล้านบาทอย่างที่คิด บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้ชื่อว่าเป็นบริษัทที่อยู่ในความนิยมอันดับต้นๆ เป็นที่ที่หลายคนใฝ่ฝันอยากทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่แก่กล้าด้วยวัยวุฒิและคุณวุฒิ เพื่อมาในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง และคณะกรรมการ (บอร์ด ) และผู้ที่ยังเพิ่งเริ่มวัยทำงาน เพราะผลตอบแทนสูง เพราะมีทั้งเงินเดือน โบนัส ค่าเบี้ยประชุม หุ้น สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ (Warrant) และสวัสดิการ รวมไปถึง ค่าเช่าบ้าน ค่าปฏิบัติงานต่างจังหวด และค่าล่วงเวลา ข้อมูลเหล่านี้ปรากฏชัดเจนในหนังสือรายงานประจำปีของปตท. 2550 ที่ระบุว่า ได้จ่ายผลตอบแทนให้กรรมการบริษัทซึ่งมีงานหลักในการประชุมรวมทั้งสิ้นประมาณ 42 ล้านบาท (ตาราง”42 ล้านบาทเบี้ยประชุม โบนัส กรรมการ”) โดยมีโอฬาร ไชยประวัติ ซึ่งปัจจุบันมีตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยชินวัตร และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด และสุชาติ ธาดาธำรงเวช อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง อดีตที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของนายกรัฐมนตรี (พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร) […]


 • ขึ้นราคาก๊าซ เสื้อแดง รถติดแก๊ส LPG มีอ่วมขึ้นราคา LPG รัฐย้ำไม่สนับสนุน

  ขึ้นราคาก๊าซ เสื้อแดง รถติดแก๊ส LPG มีอ่วมขึ้นราคา LPG รัฐย้ำไม่สนับสนุน

  ขึ้นราคาก๊าซ เสื้อแดง ท่ามกลางกระแสความปรองดองในประเทศ ที่ทุกคนพยายามละลายสี ละลายความขัดแย้ง เพื่อให้ประเทศได้เดินหน้าต่อไป ยังมีรากลึกบางอย่างที่ยังฝังอยู่ในจิตใต้สำนึกของคนไทยบางกลุ่ม ยังคงมีการแบ่งแยกว่า คนนั้นเป็นพวกคนนี้ องค์กรนี้อยู่ในอำนาจของคนนั้น ให้เราเห็นอยู่ประปราย ไม่เว้นแม้แต่เรื่องเกี่ยวกับพลังงานซึ่งเป็นเรื่องสำคัญในประเทศ ที่ยังคงถูกพูดถึงแม้จะผ่านระยะเวลามาหลายปีว่า ปตท.เป็นของใคร โดยไม่คำนึงว่านโยบายต่างๆ ที่ออกมาเพื่อผลประโยชน์แก่คนทั้งชาติ แต่กลับมองว่าเมื่อนโยบายได้การสนับสนุนจากคนสีใด สีนั้นต้องได้ประโยชน์และอีกสีต้องเสียผลประโยชน์เป็นแน่ ย้อนไปปี 2556 มีการพูดถึงสถานการณ์ราคาก๊าซในประเทศที่ได้รับการอุดหนุนราคาจากภาครัฐโดยเก็บเงินจากผู้ใช้น้ำมัน ซึ่งหากจะมองกันดีๆ ก็จะทราบว่าการให้คนใช้น้ำมันช่วยอุดหนุนราคาก๊าซ ก็ดูไม่เป็นธรรมกับผู้ใช้น้ำมันเลย จึงเริ่มมีนโยบายที่จะยกเลิกกองทุนน้ำมัน ซึ่งจะมีผลให้ราคาก๊าซเพิ่มขึ้น แต่ราคาน้ำมันจะลดลง ในวันที่ 28-30 สิงหาคม 2556 ได้มีกลุ่มที่เรียกตัวเองว่า “รวมพลคนรักษ์พลังงาน” เข้าชุมนุมที่หน้าสำนักงานใหญ่ ปตท. ถนนวิภาวดีรังสิต และมีกลุ่มคนเสื้อแดงเข้าร่วมปราศรัยกว่า 100 คน  โดยแกนนำได้ขึ้นเวทีปราศรัย ระบุว่ามาให้กำลังใจนายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล รมว.พลังงาน และเห็นด้วยกับนโยบายขึ้นราคา LPGของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น เพื่อยกเลิกเก็บเงินคนใช้น้ำมัน ซึ่งมองในความเป็นจริงแล้ว เป็นเพียงความคิดของคนกลุ่มหนึ่งที่มาเพื่อสนับสนุนนโยบายและให้กำลังแก่ นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล เท่านั้น อย่างไรก็ดีจากเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้บางสี บางกลุ่มเริ่มตั้งคำถามและข้อสงสัย พยายามโยงทักษิณ และกลุ่มเสื้อแดงเข้ากับ […]


 • ทำไมแก๊ส LPG แพงจัง?ทั้งที่ราคาก๊าซตลาดโลกลด

  ทำไมแก๊ส LPG แพงจัง?ทั้งที่ราคาก๊าซตลาดโลกลด

  ทำไมแก๊สแพง คำว่า “น้ำมันแพง” หรือ “แก๊สแพง” กลายเป็นคำที่คนมักใช้ติดปาก แม้ว่าเราจะไม่สามารถวัดได้ว่า “แพง” หมายถึงอย่างไร และคำว่า “ถูก” ที่เราต้องการคือราคาเท่าไหร่ รู้แต่ว่าราคาถูก คือราคาที่ฉันอยากได้ เป็นราคาแบบตามใจฉัน แต่เพราะราคาปัจจุบันยังไม่ถูกใจ จึงกร่นด่าว่าแพงไว้ก่อน ซึ่งหากจะวัดคำว่าแพง จากกำไรที่ได้ ราคาแก๊ส (LPG) หน้าปั๊มอยู่ที่ 23.96 บาท ในขณะที่ค่าการตลาดหรือกำไรอยู่ที่ 3.2566 บาท (9/6/2558) เมื่อคิดเป็นสัดส่วนกำไรคือ 13.59% ยังไม่นับต้นทุนของแต่ละปั๊ม นั่นแปลว่าสินค้าชนิดนี้ไม่ได้สร้างกำไรให้ผู้ค้ามากมายเลย บางท่านอาจแย้งว่า ในเมื่อก๊าซขุดได้ในประเทศ ทำไมจึงต้องตั้งราคาต้นทุนไว้ซะสูง โดยลืมคิดไปว่าในความเป็นจริง อุปสงค์หรือความต้องการใช้ก๊าซของประเทศไทยมากกว่าอุปทานหรือการจัดหาที่สามารถหาได้ในประเทศเสียอีก ทำให้ต้องพึ่งพาการนำเข้าก๊าซส่วนหนึ่งในรูป LNG (Liquid Natural gas) ซึ่งมีราคาสูงมาก นอกจากนี้ ราคาขายปลีกก๊าซบ้านเรายังรวมภาษีสรรพสามิตและเงินเก็บเข้ากองทุนอีกด้วย ก่อนที่เราจะตัดสินใจว่า ทำไมแก๊สแพง (LPG) มาทำความรู้จักกับโครงสร้างราคากันก่อนดีกว่า 1. ในโครงสร้างราคาน้ำมันและ LPG นั้นจะประกอบด้วยหลักๆ คือ ราคาหน้าโรงกลั่น […]