Articles Posted in the " ขึ้นราคาแก๊สหุงต้ม ปตท. " Category

 • ลำดับการคืนท่อก๊าซ ปตท.ตามคำสั่งศาลปกครองสูงสุด

  ลำดับการคืนท่อก๊าซ ปตท.ตามคำสั่งศาลปกครองสูงสุด

  ลำดับการคืนท่อก๊าซของ ปตท.ตามคำสั่งศาลปกครองสูงสุด 14 ธ.ค. 2550 ศาลปกครองสูงสุด พิพากษาให้ ปตท. ดำเนินการแบ่งแยกทรัพย์สินในส่วนที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน สิทธิการใช้ที่ดิน เพื่อแยกอำนาจและสิทธิในส่วนที่เป็นอำนาจมหาชนของรัฐ และของ บมจ.ปตท. 18 ธ.ค. 2550 คณะรัฐมนตรี มีมติให้ ปตท. แบ่งแยกทรัพย์สินที่ได้มาจากการใช้อำนาจมหาชนของรัฐ (โดยการปิโตรเลียมฯ) เหนือที่ดินของเอกชน และได้จ่ายเงินค่าทดแทนโดยการใช้เงินของการปิโตรเลียมฯ ซึ่งเป็นองค์การของรัฐตามคำวินิจฉัยของศาลฯ โดยมอบหมายให้ กระทรวงการคลัง โดย กรมธนารักษ์ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมที่ดิน ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นผู้ตรวจสอบรับรองความถูกต้อง หากมีข้อโต้แย้งทางกฎหมายเกี่ยวกับการตีความคำพิพากษาให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เป็นผู้พิจารณาเพื่อให้มีข้อยุติ และต่อมาได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกำหนดแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการรับโอนทรัพย์สินของการปิโตรเลียมฯ ขึ้น 22 ธ.ค 2551 กรมธนารักษ์ มีหนังสือแจ้งมายัง ปตท. ว่า ปตท. ได้ดำเนินการแบ่งแยกและส่งมอบทรัพย์สินต่างๆ ให้แก่ กระทรวงการคลัง ตามคำพิพากษาศาลฯ เสร็จสิ้นครบถ้วนแล้ว และขอให้รายงานศาลฯเพื่อทราบต่อไป 25 ธ.ค.2551 ปตท. ได้ยื่นคำร้องรายงานสรุปการดำเนินการตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด 26 ธ.ค.2551 ศาลปกครองสูงสุด มีคำสั่งบันทึกในคำร้องรายงานสรุปฯของ […]


 • ขึ้นราคาแก๊สหุงต้ม ปตท ขึ้นหรือลง ตรวจสอบราคาล่าสุด

  ขึ้นราคาแก๊สหุงต้ม ปตท ขึ้นหรือลง ตรวจสอบราคาล่าสุด

  นายบุญยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยภายหลังการออกตรวจสอบการจำหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว ทั้งโรงบรรจุและร้านค้าปลีก บริเวณ จ.นนทบุรี ว่า  ขณะนี้ กรมได้ออกประกาศราคาแนะนำก๊าซหุงต้มใหม่ โดยขนาดถัง 15 กก.  รัศมีการส่งไม่เกินระยะ 5 กม.จากร้านจำหน่าย ให้จำหน่ายราคาถังละ 380 บาท มีผลตั้งแต่วันที่ 7 ส.ค.นี้ เป็นต้นไป หากร้านใดไม่ปฏิบัติตามจะจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย โดยมีโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน 1.4 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ขณะเดียวกันกรมก็ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบการผลิตและการจำหน่ายของโรงบรรจุก๊าซและร้านจำหน่ายปลีกก๊าซหุงต้มว่ามีการปรับลดราคาลงมาตามมติของคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) แล้วหรือยัง เพื่อเป็นการดูแลผู้บริโภคให้ได้รับความเป็นธรรม ส่วนการปรับลดราคาขายปลีกก๊าซหุงต้มลงกก.ละ 1 บาท ของกบง. มีผลตั้งแต่วันที่ 4  ส.ค. 58  โดยราคาจะปรับลดลงเหลือ 22.96 บาท/กก. จากเดิม 23.96 บาท/กก.  หรือทำให้ราคาขายปลีกก๊าซหุงต้มขนาดถัง 15  กก. ลดลงทันทีถังละ 15 บาท […] • ขึ้นราคาแก๊สหุงต้ม ปตท. คนไทยก็อึ้งเลยอ่ะดิ

  ขึ้นราคาแก๊สหุงต้ม ปตท. คนไทยก็อึ้งเลยอ่ะดิ

  ข่าวล่ามาแรงทุกวันนี้ว่า กระทรวงพลังงาน จะขึ้นราคาก๊าซหุงต้ม แล้วคนไทยก็อึ้งเลยอ่ะดิ ซึ่งจะให้ได้เท่าราคาตลาดโลก ปรับขึ้นเดือนละ 50 สตางค์ ต่อ กก. ตั้งแต่มกราคม 2556 เป็นต้นไป ปีแรกจะขึ้นจาก 18.13 บาท/กก. เป็น 24.82 บาท/กก. เพิ่มขึ้น 6.69 บาท/กก. และเตรียมขยับขึ้นในปีถัดไปด้วย เห็นตัวเลขแบบนี้อย่าคิดว่าเป็นเรื่องจิ๊บๆ นะ  คิดดูสิ…ถ้าบ้านเราใช้ก๊าซหุงต้มถังขนาด 15 กิโลกรัม เราจะต้องจ่ายค่าก๊าซ เพิ่มขึ้นปีละ 100 บาท 2 ปี 200 บาทเชียวนะ นี่ยังไม่รวมค่ารถส่งก๊าซอีก  เฮ้อ.. ได้ขึ้นค่าแรง 300 บาท แต่พอครบ 2 ปีถูกเอาคืนไปถึง 200 บาท เชียวล่ะ !! แล้วค่าครองชีพของแต่ละคนจะขึ้นไปอีกเท่าไหร่ล่ะ ทั้งข้าวแกง ข้าวถุง ค่าสินค้าใน ชีวิตประจำ วัน คิดหรือว่าบัตรคูปองพลังงาน […]