Articles Posted in the " ปิโตรเคมี " Category

  • มติ ครม.ให้ปิโตรเคมีใช้ก๊าซจากอ่าวไทย

    มติ ครม.ให้ปิโตรเคมีใช้ก๊าซจากอ่าวไทย

    มติ ครม.ให้ปิโตรเคมีใช้ก๊าซจากอ่าวไทย มักมีการกล่าวอ้างว่า “ปิโตรเคมีแย่งประชาชนใช้ก๊าซ” ในสังคมโซเชียล หรือบ้างก็ว่า LPG ในภาคปิโตรเคมี เป็นเหตุผลให้ไทยต้องนำเข้าก๊าซอยู่ในปัจจุบัน และหากตัดธุรกิจในส่วนนี้ไป ก๊าซที่ผลิตได้นั้นเพียงพอต่อความต้องการใช้ก๊าซ ในประเทศ ทำความเข้าใจกันสักนิด ย้อนไปในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 ปี 2525 – 2529 ได้กล่าวถึงแผนการพัฒนาชายฝั่งตะวันออกให้กลายเป็นศูนย์กลางความเจริญแห่งใหม่ โดยได้วางบทบาทพื้นที่มาบตาพุดเป็น “แหล่งอุตสาหกรรมหลัก” เช่น อุตสาหกรรมแยกก๊าซ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า อุตสาหกรรมโซดาแอชเป็นต้น นั้นหมายความว่า “ปิโตรเคมี” เป็นหนึ่งในแผนพัฒนาเศรษฐกิจตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา รวมถึงเป็นเหตุผลในการสร้างโรงแยกก๊าซอีกด้วย อ้างอิงไปถึง มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติที่ 3/2551 (ครั้งที่ 122) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 ในข้อที่ 7 ว่าด้วย มาตรการด้านการค้า ในข้อที่ 7.1.1 “โดยหลักการจัดสรรการผลิตก๊าซ LPG ในประเทศ จะถูกจัดสรรไปให้กับภาคครัวเรือนและปิโตรเคมีเป็นลำดับแรก และจัดสรรให้ภาคขนส่งและอุตสาหกรรมเป็นลำดับต่อไป ทั้งนี้ หากปริมาณการผลิตก๊าซ […]


  • พลังงานไทย พลังงานใคร เจาะลึกปิโตรเคมี มีดีกว่าที่รู้

    พลังงานไทย พลังงานใคร เจาะลึกปิโตรเคมี มีดีกว่าที่รู้

    ถ้าเราลองพูดถึงปิโตรเคมีแล้ว หลายๆ ท่านอาจมองว่าอาจไม่ใช่เรื่องสำคัญกับชีวิตของเราซะเท่าไหร่และมักกล่าวหาว่าพลังงานไทย พลังงานใคร ปิโตรเคมีไม่เห็นจะสำคัญอะไรเลย ปิโตรเคมีแย่งก๊าซไปใช้บ้าง แต่ท่านทราบหรือไม่ว่าปิโตรเคมีนั้นสำคัญและอยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิด ไม่ว่าจะเป็น ข้าวของเครื่อง สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ในชีวิตประจำวันของเรานับตั้งแต่ลืมตาตื่นขึ้นจากที่นอน ทำธุระในห้องน้ำ แต่งเนื้อแต่งตัว ทำอาหาร จัดการงานบ้าน ออกเดินทางเพื่อไปเรียนหนังสือ หรือไปทำงาน พบปะสื่อสารกับผู้คน รวมไปถึงกิจกรรมการพักผ่อนสังสรรคหลังเลิกงานแทบทุกกิจกรรมล้วนมีปิโตรเคมีเข้ามาเกี่ยวข้องแทบทั้งสิน ปิโตรเคมีส่วนใหญ่จะผลิตมาจากทางด้านปิโตรเลียม ได้แก่ ทางก๊าซธรรมบ้าง ถ่านหิน หลังจากมีการสกัดตัวน้ำมันมาใช้แล้วเราเห็นว่าสิ่งที่เป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้สามารถนำมาใช้ประโชยน์ได้ มนุษย์เรานั้นก็ได้ทำการวิเคราะห์วิจัยแล้วนำสิ่งเหล่านี้มาใช้ประโยชน์ สิ่งที่เราจะเห็นได้เลยว่าประโยชน์จากการนำปิโตรเคมีเข้ามาใช้นั้นทำให้คุณภาพชีวิตเราดีขึ้น โดยที่ข้าวเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันของเรานั้นล้วนทำมาจากปิโตรเคมีทั้งสิน และที่สำคัญปิโตรเคมีเป็นต้นน้ำของสายโซ่มูลค่าเพิ่มที่ยาวมาก ทุกขั้นตอนจะต้องมีการลงทุนและมีการจ้างงานจึงก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจเป็นทวีคูณ ปัจจุบันประเทศไทยได้ขุดพบก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย เพื่อให้ได้รับประโยชน์มากที่สุดในเชิงพาณิชย์ จึงได้วางแผนการใช้ประโยชน์จากก๊าซธรรมชาติ โดยกำหนดเป็น 2 โครงการหลัก คือ โครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก (Eastern Seaboard) และโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ (Southern Seaboard) ซึ่งเป็นการสร้างท่าเรือน้ำลึก สำหรับโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก ประกอบด้วยโครงการปิโตรเคมีขั้นต้น ระยะที่ 1 (NPC1) และโครงการปิโตรเคมีขั้นต้น ระยะที่ 2 (NPC2) NPC1 ตั้งอยู่ที่ตำบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง […]