ถ้าก๊าซจะหมดภายใน 7 ปี แหล่งพลังงานทางเลือกต่อไปคืออะไร?


รู้จริงพลังงานไทย กล่าวถึงสถานการณ์ความต้องการใช้พลังงานไท­ย ไม่ว่าจะเป็น ก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย ซึ่งคาดว่าก๊าซจะหมดภายใน 7 ปี,ราคาก๊าซตลาดโลกลด,ตลอดจนมติ ครม.ให้ปิโตรเคมีใช้ก๊าซจากอ่าวไทย, แหล่งพลังงานไทยที่มี เช่น บ่อน้ำมันไทย, แสวงหาแหล่งพลังงานนอกประเทศ เช่น แหล่งผลิตน้ำมันประเทศโอมาน, ผลิตก๊าซจากประเทศเวียตนาม, เมียนม่าร์ เป็นต้น เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานไทย การขยายการนำเข้า ตลอดจนราคาน้ำมันตลาดโลก, ราคาน้ำมันประเทศลาว ประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน และการเตรียมความพร้อมด้านพลังงานในการเข้­าสู่ประชาคมอาเซียน AEC

ก๊าซจะหมดภายใน 7 ปี

สถานการณ์ความต้องการใช้พลังงานไท­ย ไม่ว่าจะเป็น ก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย ซึ่งคาดว่าก๊าซจะหมดภายใน 7 ปี,ราคาก๊าซตลาดโลกลด,ตลอดจนมติ ครม.ให้ปิโตรเคมีใช้ก๊าซจากอ่าวไทย, ยกเลิกสัมปทานปิโตรเลี่ยม, แหล่งพลังงานไทยที่มี เช่น บ่อน้ำมันไทย และแหล่งน้ำมันทับซ้อน ตลอดจนราคาน้ำมันตลาดโลก, ราคาน้ำมันประเทศลาว ประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน ตอบข้อสงสัยที่ว่า ก๊าซจะหมดภายใน 7 ปี จริงหรือ เราสามารถหาแหล่งพลังงานจากไหนมาทดแทนได้หรือไม่

 

 

Share This: