ขึ้นราคาก๊าซ เสื้อแดง รถติดแก๊ส LPG มีอ่วมขึ้นราคา LPG รัฐย้ำไม่สนับสนุน

ขึ้นราคาก๊าซ เสื้อแดง

ท่ามกลางกระแสความปรองดองในประเทศ ที่ทุกคนพยายามละลายสี ละลายความขัดแย้ง เพื่อให้ประเทศได้เดินหน้าต่อไป ยังมีรากลึกบางอย่างที่ยังฝังอยู่ในจิตใต้สำนึกของคนไทยบางกลุ่ม ยังคงมีการแบ่งแยกว่า คนนั้นเป็นพวกคนนี้ องค์กรนี้อยู่ในอำนาจของคนนั้น ให้เราเห็นอยู่ประปราย ไม่เว้นแม้แต่เรื่องเกี่ยวกับพลังงานซึ่งเป็นเรื่องสำคัญในประเทศ ที่ยังคงถูกพูดถึงแม้จะผ่านระยะเวลามาหลายปีว่า ปตท.เป็นของใคร โดยไม่คำนึงว่านโยบายต่างๆ ที่ออกมาเพื่อผลประโยชน์แก่คนทั้งชาติ แต่กลับมองว่าเมื่อนโยบายได้การสนับสนุนจากคนสีใด สีนั้นต้องได้ประโยชน์และอีกสีต้องเสียผลประโยชน์เป็นแน่
ย้อนไปปี 2556 มีการพูดถึงสถานการณ์ราคาก๊าซในประเทศที่ได้รับการอุดหนุนราคาจากภาครัฐโดยเก็บเงินจากผู้ใช้น้ำมัน ซึ่งหากจะมองกันดีๆ ก็จะทราบว่าการให้คนใช้น้ำมันช่วยอุดหนุนราคาก๊าซ ก็ดูไม่เป็นธรรมกับผู้ใช้น้ำมันเลย จึงเริ่มมีนโยบายที่จะยกเลิกกองทุนน้ำมัน ซึ่งจะมีผลให้ราคาก๊าซเพิ่มขึ้น แต่ราคาน้ำมันจะลดลง
ในวันที่ 28-30 สิงหาคม 2556 ได้มีกลุ่มที่เรียกตัวเองว่า “รวมพลคนรักษ์พลังงาน” เข้าชุมนุมที่หน้าสำนักงานใหญ่ ปตท. ถนนวิภาวดีรังสิต และมีกลุ่มคนเสื้อแดงเข้าร่วมปราศรัยกว่า 100 คน  โดยแกนนำได้ขึ้นเวทีปราศรัย ระบุว่ามาให้กำลังใจนายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล รมว.พลังงาน และเห็นด้วยกับนโยบายขึ้นราคา LPGของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น เพื่อยกเลิกเก็บเงินคนใช้น้ำมัน ซึ่งมองในความเป็นจริงแล้ว เป็นเพียงความคิดของคนกลุ่มหนึ่งที่มาเพื่อสนับสนุนนโยบายและให้กำลังแก่ นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล เท่านั้น

อย่างไรก็ดีจากเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้บางสี บางกลุ่มเริ่มตั้งคำถามและข้อสงสัย พยายามโยงทักษิณ และกลุ่มเสื้อแดงเข้ากับ ปตท. อยู่บ่อยครั้ง ทั้งที่ในความเป็นจริง ประชาชนทุกคนล้วนมีสิทธิ์ออกเสียงและแสดงความคิดเห็น และรัฐเป็นผู้ดำเนินนโยบายบริหารเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ซึ่งไม่ใช่การแตกต่างทางความคิด แต่เป็นการให้น้ำหนักเหตุผลที่แตกต่างกัน กลุ่มหนึ่งมองว่าการอุ้มราคาก๊าซ โดยเงินที่เก็บจากค่าน้ำมัน ไม่ยุติธรรมกับผู้ใช้น้ำมัน ในขณะที่กลุ่มหนึ่งมองว่าการทำให้ราคาก๊าซแพงขึ้น จะมีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ และสินค้าอุปโภค บริโภคบางชนิด ซึ่งทำให้คนไทยมีรายจ่ายเพิ่มขึ้น
เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เราไม่สามารถตัดสินได้ว่าความคิดใครถูกผิด หากแต่การพยายามแบ่งแยกฝ่าย ผลักคนคิดต่างว่าเป็นคนอีกกลุ่มหนึ่ง ใช่แนวทางในการปรองดองเพื่อให้ประเทศชาติเดินหน้าต่อไปหรือไม่ นโยบายใดๆ ก็ตามย่อมเอื้อประโยชน์แก่คนทุกคนในประเทศ ไม่ใช่เพียงกลุ่มคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ดังนั้นมองเรื่องอย่างเป็นกลาง หาวิธีแก้ไขปัญหา หันหน้าเข้าคุยกัน ย่อมเป็นทางออกที่ดีที่สุด

ขึ้นราคาก๊าซ เสื้อแดง

 

Share This: