ขึ้นราคา NGV รับปีใหม่2559 จริงหรือหลอก

ขึ้นราคา NGV

ขึ้นราคา NGV

    ความต้องการใช้ก๊าซ NGV จากอดีตจนถึงปัจจุบันสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดด จากสถิติพบว่าปริมาณการใช้ NGV มีอัตราเติบโตขึ้นต่อเนื่อง โดยในปี 2546 มีปริมาณการใช้ NGV เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 3,800 กิโลกรัม/วัน นับจากนั้นเป็นต้นมาเป็นเวลา 10 กว่าปี ในเดือน ก.ค. 58 ความต้องการใช้ NGV เฉลี่ยอยู่ที่ 8,648,065 กิโล/วัน หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ย 57% ต่อปี

    สำหรับนโยบายภาครัฐฯได้มีการทยอยปรับขึ้นราคา NGV แบบขายปลีก และมีเป้าหมายที่จะให้ราคาสะท้อนต้นทุนจริง โดยปัจจุบันราคาขายปลีก NGV สำหรับรถทั่วไปเท่ากับ 13.50 บาท/กก. ในขณะที่ต้นทุน NGV ปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 14 – 15 บาท/กก. ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดผลกระทบต่อผู้ใช้รถโดยสารสาธารณะ ปตท. ได้ให้ส่วนลดราคา NGV แก่กลุ่มรถโดยสารสาธารณะตามนโยบายภาครัฐฯ โดยปัจจุบันราคาขายปลีก NGV สำหรับกลุ่มรถโดยสารสาธารณะอยู่ที่ 10.00 บาท/กก. ซึ่ง ปตท. เป็นผู้รับผิดชอบส่วนต่างราคา 3.50 บาท/กก. สำหรับรถกลุ่มดังกล่าว

    การกำหนดราคาขายปลีก NGV มีการกำกับดูแลจากหน่วยงานภาครัฐ โดย

   – สูตรราคาขายปลีก NGV ถูกกำหนดโดยคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.)
   – ราคาเนื้อก๊าซ กำกับดูแลโดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)
   – ค่าผ่านท่อ กำกับดูแลโดย กกพ.
   – ค่าใช้จ่ายดำเนินการ NGV กำกับดูแลโดยคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน

    ซึ่งการปรับขึ้นราคา NGV ให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงจะเป็นการส่งเสริมการลงทุนในธุรกิจ NGV ของภาคเอกชน เนื่องจากไม่ต้องแบกรับภาระขาดทุนจากส่วนต่างราคาในปัจจุบัน อย่าลืมว่าประเทศไทยเป็นระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม มีเรื่องกลไกราคาเข้ามาเกี่ยวข้อง หากสนใจแต่อุปสงค์ ก็จะมีเพียงผู้บริโภคที่ได้ประโยชน์ ในขณะที่ความต้องการขายของผู้ผลิตลดน้อยลงเรื่อยๆ ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อธุรกิจ NGV ในประเทศ

เครดิต : https://www.facebook.com/nongposamm

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ติ่งหุ้นปตท.ยิ้มขึ้นNGV ขึ้นราคาอีก1บาท ปี58กำไรเกิน1แสนล้าน

http://www.รู้จริงพลังงานไทย.com/ngv-ขึ้นราคา-2/

Share This: