ชำแหละน้ำมันแพง ไทยส่งออกน้ำมันให้เพื่อนบ้านลิตรละ20กว่าๆแล้วทำไมคนไทยต้องจ่าย40 บาท

ไทยส่งออกน้ำมันให้เพื่อนบ้านลิตรละ 24-25 บาท แล้วทำไมคนไทยต้องจ่ายลิตรละ 40 บาท

คำถาม

ทำไมคนไทยใช้น้ำมันแพง ไทยส่งออกเบนซิน-ดีเซลขายกัมพูชาและลาวลิตรละ  24-25 บาท แล้วทำไมคนไทยต้องจ่ายลิตรละ 40 บาท

ความจริง

ราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศของแต่ละประเทศไม่เหมือนกัน  ราคาส่งออกเป็นราคาที่ยังไม่รวมภาษี กองทุน และอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  ซึ่งผู้นำเข้าแต่ละประเทศมีนโยบายด้านภาษีและกองทุนต่างกัน การคำนวณราคาขายปลีกจึงต่างกัน

ขณะที่ราคาที่จำหน่ายในประเทศที่นำมาเปรียบ เทียบนั้นเป็นราคาขายปลีกซึ่งรวมภาษีและกองทุนต่าง ๆ แล้ว  ( ปัจจุบันภาษีและกองทุนที่เรียกเก็บของไทยอยู่ที่ประมาณ 14.80 บาทต่อลิตรสำหรับเบนซิน  91  และ 12  บาทต่อลิตรสำหรับแก๊สโซฮอล์  95 และ 2.95 บาทต่อลิตรสำหรับน้ำมันดัเซล  ณ  ราคาวันที่  19 เม.ย. 2555 )
ฉะนั้น เมื่อรวมภาษีและกองทุนที่แต่ละประเทศเรียกเก็บแล้ว  ราคาน้ำมันที่กัมพูชาและลาวไม่ได้ถูกกว่าไทย  โดยราคาเบนซินของกัมพูชาและลาวอยู่ที่  43 บาท  ขณะที่พม่าอยู่ที่  33  บาทต่อลิตรเพราะเก็บภาษีต่ำกว่า  

ขณะที่ราคาน้ำมันดีเซลซึ่งเป็นน้ำมันที่ใช้ในการขนส่งและผลิต ประเทศไทยยังมีราคาต่ำกว่าเพื่อนบ้าน   

ประเทศ ราคาดีเซล (บาท/ลิตร)
ไทย 32
กัมพูชา 39.9
ลาว 38.7
พม่า 34.4

อย่าง ไรก็ตาม ราคาส่งออกก็เปลี่ยนแปลงขึ้นลงตามราคาน้ำมันในตลาดโลก  ณ  ปัจจุบันราคาส่งออกซึ่งไม่รวมภาษีและกองทุนจะอยู่ที่ประมาณ  28  บาทต่อลิตร  ใกล้เคียงกับราคา  ณ  โรงกลั่นที่โรงกลั่นไทยจำหน่าย

ประเทศไทยไม่สามารถผลิต น้ำมันดิบได้เพียงพอต่อความต้องการใช้  ดังนั้น  เราต้องนำเข้าน้ำมันดิบทั้งจากแหล่งต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็นตะวันออกกลาง  ตะวันออกไกล  และแหล่งอื่นๆ  กว่า  85%  ของการใช้  โดยอีก 15% เราใช้น้ำมันดิบที่ผลิตได้จากแหล่งในประเทศ  เมื่อหักลบต้นทุนจากน้ำมันดิบที่เราต้องนำเข้าแล้ว  รายได้ของประเทศไทยจะได้เพียงค่าการกลั่นซึ่งประมาณลิตรละบาทกว่าๆ  เท่านั้น   

และอีกสาเหตุที่ทำให้การ ส่งออกน้ำมันสำเร็จรูปที่เหลือใช้จากโรงกลั่นในประเทศมีปริมาณมากขึ้น  เนื่องจากผู้บริโภคหันมาใช้ LPG ในภาคขนส่งแทนน้ำมันมากยิ่งขึ้น   ประเทศต้องจ่ายเงินชดเชยการนำเข้า LPG เพิ่มขึ้นอีกด้วย 

ในปี 2000 ไทยใช้  LPG  ในภาคขนส่งเพียง  162,000  ตัน  และเพิ่มเป็น  680,000  ตันในปี  2010  เท่ากับเพิ่มขึ้นถึงเฉลี่ยปีละ  15%

credit: http://www.insidethaigov.com/index.php?r=content/view&id=91

Share This: