ชำแหละ ปตท เปิดหลักฐานปล้นประเทศไทย ระบบการจัดเก็บรายได้ปิโตรเลียม

ชำแหละ ปตท เปิดหลักฐานปล้นประเทศไทย ระบบการจัดเก็บรายได้ปิโตรเลียม

ระบบการจัดเก็บรายได้ปิโตรเลียมของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จะแบ่งออกเป็น 2 ระบบ คือ ระบบสัมปทาน (Concession System) และระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต (Production Sharing Contract, PSC)

ชำแหละ ปตทใช้อะไรตัดสินเลือกระบบสัมปทานหรือระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต

สิ่งสำคัญประการหนึ่งในการพิจารณาการว่าเราจะเลือกใช้ระบบสัมปทานหรือระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต จะต้องพิจารณาจากปัจจัยดังต่อไปนี้

1. ศักยภาพปิโตรเลียมของประเทศ
2. ปริมาณความต้องการใช้ปิโตรเลียม
3. ราคาปิโตรเลียม
หรือแม้กระทั่งวิธีที่จะใช้เก็บผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษในกรณีที่มีการสำรวจพบปิโตรเลียมเป็นแหล่งขนาดใหญ่ที่สามารถผลิตได้ในต้นทุนต่ำ

ระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต (Production Sharing Contract, PSC) จำเป็นต้องมีการเจรจาระหว่างรัฐกับผู้ประกอบการ เพราะรัฐจะร่วมลงทุนด้วยส่วนหนึ่ง และจะต้องรับความเสี่ยงในการลงทุนสำรวจและพัฒนาด้วยเช่นกัน ประเทศที่ใช้ระบบนี้ เช่น มาเลเซีย พม่า อินโดนีเซีย เป็นต้น

ระบบสัมปทาน (Concession System) ผู้รับสัมปทานจะต้องรับความเสี่ยงแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งเป็นระบบที่ประเทศไทยใช้อยู่ในปัจจุบัน

ไม่ว่าจะเลือกระบบสัมปทานหรือระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต ต่างก็ให้ผลประโยชน์และช่วยประชาชนทั้งสองทาง ดังนั้นเราควรเข้าใจถึงการเก็บภาษีต่างๆ เพื่อช่วยค้ำจุนประเทศให้เดินหน้าต่อไปนั่นเอง

ติดตามอ่านบทความดีๆได้ที่ https://www.xn--72caab2fl6azbbby8lpav6ezjxc.com/

Share This: