ทวงคืนท่อก๊าซ สัมปทานรอบที่ 21

แม้ทิศทางสถานการณ์ด้านพลังงานในปัจจุบัน จะมุ่งเน้นไปเรื่องสัมปทานรอบที่ 21 แต่เรื่องท่อก๊าซ ยังถูกบางคนหยิบมาพูดถึงเป็นระยะๆ ซึ่งยังคงเป็นเรื่องเดิมที่ศาลตัดสินและจำหน่ายคดีออกจากสารบบไปแล้ว อย่างล่าสุดอดีต สว. รสนา ก็ได้กล่าวเชิงว่าหากตนนั่งเป็นบอร์ดบริหาร ตนจะแปรรูป ปตท. 100% และคืนท่อก๊าซให้ครบ …เป็นการบอกกลายๆ ว่าไม่เห็นด้วยกับการตัดสินของศาล และมองว่าท่อก๊าซควรตกเป็นของชาติ
การจะตัดสินว่า “ครบ” หรือ “ไม่ครบ” “ถูก” หรือ “ผิด” ประเทศไทยมีการใช้กฎหมายอ้างอิงชัดเจนในการตัดสินอยู่แล้ว จึงควรตัดความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัว อย่างกรณีการส่งคืนท่อก๊าซจำเป็นต้องมีกฎเกณฑ์เป็นตัวกำหนดอ้างอิง
สิ่งที่บางกลุ่มพยายามเรียกร้องคือ การส่งคืนท่อก๊าซที่ได้มาจากอำนาจของรัฐ (อำนาจมหาชน) สมัยที่ ปตท. ยังเป็นการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย มาให้หมด หากแต่ความเป็นจริง แม้สมัยที่ยังอยู่ภายใต้รัฐ ทรัพย์สินของหน่วยงานรัฐ ก็ไม่ใช่การใช้อำนาจมหาชนได้มาทั้งหมด ยังมีการทำนิติกรรมแบบเอกชนทั่วไปด้วย ท่อก๊าซก็เช่นกัน ท่อก๊าซบางส่วนก็ไม่ได้ใช้อำนาจมหาชนได้มา แต่เป็นการซื้อขายนิติบุคคลทั่วไป ท่อก๊าซส่วนนี้จึงไม่ต้องคืนให้กับรัฐตามกฎหมาย
ส่วนกรณีท่อก๊าซในทะเลนั้น อย่างที่หลายฝ่ายเคยออกมาบอกว่า เป็นกฎหมายคนละฉบับกับที่ใช้ตอนต้น เรื่องท่อก๊าซในทะเลไม่จัดเป็นอสังหาริมทรัพย์ จึงไม่ถือว่าใช้อำนาจมหาชน และถือเป็นของ ปตท. ตามกฎหมาย

ccc

 www.รู้จริงพลังงานไทย.com/ศาลปกครอง-คดีคืนท่อก๊าซ/  จุดเริ่มต้นของเรื่องนี้

Share This: