ข้าราชการ บอร์ด ปตท แถลงปรับโครงสร้างราคาน้ำมัน NGV ขึ้นราคา

รายการพลังงานวันนี้ ปรับโครงสร้างราคาพลังงานส่งผลต่อค่าการตลาดน้ำมันสูงอย่างไหร่

Share This: