บ่อน้ำมันในไทย

บ่อน้ำมันในไทย

    การมีบ่อน้ำมันมากแปลว่าประเทศนั้นๆ มีน้ำมันมากใช่หรือ? … ไม่ต้องคิดนาน คงมีหลายท่านที่อมยิ้มเบาๆ พลางคิดในใจว่า มันจะเกี่ยวกันได้อย่างไร ซึ่งก็น่าแปลกที่บางกลุ่มชอบนำประเด็นเรื่องจำนวนบ่อน้ำมันหรือบ่อปิโตรเลียมในประเทศ มาตั้งเป็นขอ้สังเกตว่าน้ำมันในประเทศเราต้องมีมากอย่างแน่นอน

สำหรับใครที่ยังสงสัยเรื่อง บ่อน้ำมันในไทย ขอเอาตรรกะง่ายๆ มาฝากกันว่า ประเทศหนึ่งมีบ่อปิโตรเลียม 100 บ่อ บ่อหนึ่งขุดได้เฉลี่ย 100 บาร์เรลต่อวัน เทียบกับประเทศที่ 2 มีบ่อปิโตรเลียม 10 บ่อ แต่ละบ่อขุดได้เฉลี่ยวันละ 3,000 บาร์เรลต่อวัน คำถามคือประเทศไหนสามารถขุดน้ำมันได้มากกว่ากัน (แน่ล่ะ! คำตอบคือประเทศที่ 2 )

    ตอบให้เคลียร์กันไปสำหรับบางคนที่ยังมีข้อสงสัยว่า จริงหรือ? ในเมื่อเรากับพม่าก็อยู่ติดกัน ลักษณะทางธรณีวิทยาต้องมีความใกล้เคียงกันสิ หรือแต่ละประเทศก็อยู่บนพื้นโลก มีสภาพแวดล้อมไม่ได้แตกต่างกันหลายเท่าตัวขนาดนั้น จริงหรือที่ธรณีวิทยาจะมีความแตกต่างกัน จนสามารถเสาะหาปิโตรเลียมได้ต่างกันขนาดนั้น คำตอบคือ “จริง” ครับ

บ่อน้ำมันในไทย

    จากที่เห็นในภาพจะเห็นว่าประเทศไทยต้องใช้แรงงานมากกว่า ต้นทุนสูงกว่าในการจะขุดหาปิโตรเลียม แถมแต่ละแหล่งก็อยู่แยกเป็นกระเปาะเล็กๆ ยากต่อการขุดด้วย จึงมีปริมาณการผลิตน้อยกว่าประเทศพม่าซึ่งเป็นหลุมใหญ่ ขุดเจาะง่ายและใช้งบประมาณน้อยกว่าไทย

    ปัจจุบันประเทศไทยมีหลุมปิโตรเลียมทั้งหมด 6,908 แต่ที่ยังมีการเปิดผลิตอยู่มีทั้งสิ้น 3,179 หลุม ที่เหลืออีก 3,729 ปัจจุบันไม่มีการผลิต ด้วยเหตุผลหลักๆ คือ ไม่คุ้มต่อการผลิต ผลิตได้ไม่คุ้มการลงทุน หรือบางหลุมมีปิโตรเลียมน้อยมากๆ อาจต้องรอเทคโนโลยีในอนาคตที่ถูกลง จึงคุ้มค่าต่อการลงทุนขุดเจาะ

    จาก 2 ภาพสุดท้ายขอสรุปภาพรวมบ่อน้ำมัน บ่อก๊าซ หรือบ้างก็เรียกว่าแหล่งปิโตรเลียมในประเทศไทย สามารถผลิตเทียบเท่าน้ำมันดิบได้วันละ 771,251 บาร์เรลต่อวัน ในขณะที่ปริมาณการใช้อยู่ที่ประมาณ 2,000,000 บาร์เรลต่อวัน เมื่อเทียบเท่าน้ำมันดิบ (อ้างอิง  http://www.manager.co.th/iBizChannel/ViewNews.aspx?NewsID=9580000002143) แปลว่าการจัดหาทรัพยากรปิโตรเลียมในแต่ละวันไม่พอต่อความต้องการใช้ในประเทศ ซึ่งในความเป็นจริงหากเราใช้มากกว่าที่หาได้ย่อมไม่สามารถบอกได้ว่าตนร่ำรวยในสิ่งนั้นๆ ตามบริบททางภาษาอยู่แล้ว

Share This: