ปตท. เตรียมความพร้อมด้านพลังงาน รองรับความต้องการช่วงเทศกาลปีใหม่

ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 ซึ่งเป็นวันหยุดยาวติดต่อกันหลายวัน ปตท. ได้เตรียมความพร้อมด้านพลังงาน รองรับความต้องการใช้ช่วงเทศกาลดังกล่าว โดย ปตท. ได้วางแผนให้คลังน้ำมันของ ปตท. ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ สำรองน้ำมันอย่างเต็มที่ พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ให้บริการในช่วงหยุดปีใหม่ และยังได้เพิ่มจำนวนรถขนส่งน้ำมัน เพื่อจัดส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ซึ่งคาดว่าจะมีการใช้น้ำมันมากกว่าปกติในช่วงระยะเวลาดังกล่าว โดยเฉพาะสถานีบริการน้ำมันที่อยู่บนเส้นทางสายหลักที่มีการเดินทางท่องเที่ยวหนาแน่น อาทิ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ปตท. ได้เพิ่มการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงให้เป็นพิเศษ นอกจากนี้ยังได้อำนวยความสะดวกด้วยจุดพักรถ ห้องน้ำสะอาด ศูนย์อาหาร รวมถึงร้านค้าสะดวกซื้อที่เพิ่มปริมาณสินค้ามากยิ่งขึ้น สำหรับในส่วนของ NGV ปตท. ได้เตรียมความพร้อมให้บริการ NGV รองรับปริมาณรถยนต์ที่เดินทางไปยังพื้นที่ต่างๆ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยเฉพาะในเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญ ระหว่างวันที่ 28-31 ธันวาคม 2556 ด้วยการเพิ่มปริมาณการจัดส่งก๊าซไปยังสถานีบริการ NGV ที่ตั้งอยู่บนเส้นทางสายหลักฝั่งขาออกจากกรุงเทพฯ รวมถึงพื้นที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ในขณะที่ช่วงระหว่างวันที่ 1-3 มกราคม 2557 จะเพิ่มปริมาณการจัดส่งก๊าซให้กับสถานีบริการ NGV ที่ตั้งอยู่บนถนนฝั่งขาเข้ากรุงเทพฯ รองรับผู้ใช้รถที่เริ่มทยอยเดินทางกลับจากต่างจังหวัด โดย ปตท. จะติดตามสถานการณ์การให้บริการ NGV อย่างใกล้ชิด เพื่อให้มั่นใจว่าประชาชนจะมี NGV ใช้อย่างเพียงพอตลอดการเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 จึงขอเชิญชวนประชาชนแวะพักผ่อน คลายความเมื่อยล้าจากการเดินทาง แวะเติมพลังทั้งรถและคน พร้อมจิบกาแฟเลิศรสได้ที่ร้าน Café Amazon ที่สถานีบริการเชื้อเพลิง ปตท. ทั่วภูมิภาคของประเทศ ทั้งนี้ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ PTT Contact Center โทร.1365 (ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง)

ที่มา: http://www.newswit.com/gen/2013-12-19/8de13650c53fa7658a9d04bd5e8bead4/

Share This: