พลังงานทดแทน ไบโอดีเซลปรับสัดส่วนใหม่ กับราคาที่ถูกลง

    คนที่ติดตามข่าวด้านพลังงาน คงจะได้ทราบข่าวกันแล้วกับกรณีการปรับลดราคา “ดีเซล” เนื่องจากการปรับสูตรไบโอดีเซล จาก B5 (ไบโอดีเซล 5%) เป็น B3 (ไบโอดีเซล3%) ในวันที่ 25 สิงหาคม ที่ผ่านมา ซึ่งก่อนนหน้านั้นก็มีการปรับสูตรจาก B7 เป็น B5 แล้วครั้งหนึ่งในเดือนกรกฎาคม ตามประกาศของกรมธุรกิจพลังงาน …

    “กรมธุรกิจพลังงานปรับลดสัดส่วนผสมไบโอดีเซลในน้ำมันดีเซลจากบี5 เป็นบี 3
    นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน ได้เปิดเผยว่ากรมธุรกิจพลังงาน ได้ออกประกาศปรับลดสัดส่วนผสมไบโอดีเซลในน้ำมันดีเซลจากน้ำมันบี5 เป็นน้ำมันบี3 ซึ่งจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป โดยก่อนหน้านี้กรมธุรกิจพลังงาน ได้ออกประกาศปรับลดสัดส่วนผสมไบโอดีเซลจากน้ำมันบี 7 เป็นน้ำมันบี 5 บังคับใช้ไปเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา แต่เนื่องจากสถานการณ์ราคาผลปาล์มดิบและน้ำมันปาล์มดิบยังไม่คลี่คลาย โดยยังทรงตัวอยู่ในเกณฑ์สูง กระทรวงพลังงานจึงได้สั่งการให้กรมธุรกิจพลังงานปรับลดสัดส่วนผสมไบโอดีเซลลงจากบี 5 เป็นบี 3 เพื่อช่วยรักษาเสถียรภาพราคาและป้องกันการขาดแคลนน้ำมันพืชสำหรับการบริโภค โดยประกาศฉบับดังกล่าวได้มีการปรับลดสัดส่วนผสมไบโอดีเซลขั้นต่ำ จากปัจจุบันไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 5.0 เป็นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 3.0 โดยที่ยังคงสัดส่วนผสมขั้นสูงไว้ตามอัตราเดิม คือไม่สูงกว่าร้อยละ 7 โดยปริมาตร

    ซึ่งการปรับลดสัดส่วนผสมไบโอดีเซลจากบี5 เป็นบี3 นี้ จะทำให้การใช้ไบโอดีเซล(พลังงานทดแทน)ลดลงอีกประมาณเดือนละ 37 ล้านลิตร หรือคิดเป็นปริมาณการใช้น้ำมันปาล์มดิบสำหรับผลิตเป็นไบโอดีเซลเพื่อใช้ในภาคพลังงานที่ลดลงอีกประมาณเดือนละ 27,000 ตัน กล่าวคือจากเดิมที่เป็นบี 5 ใช้ประมาณเดือนละ 68,818 ตัน ลดลงเหลือเดือนละ 41,818 ตัน เมื่อเป็นบี 3

กรมธุรกิจพลังงาน
สำนักคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง
สิงหาคม ๒๕๕๙”
กรมธุรกิจพลังงานปรับลดสัดส่วนไบโอดีเซลในน้ำมันดีเซล

 

ผลกระทบจากการปรับสูตรพลังงานทดแทนหรือไบโอดีเซล

    การปรับสูตรพลังงานทดแทนในครั้งนี้มองในแง่บวก คือทำให้ราคาน้ำมันดีเซลในบ้านเราลดลง เนื่องจากปัจจุบัน ราคาน้ำมันปาล์ม และเมทานอล มีราคาสูงกว่าดีเซลธรรมดา เมื่อนำมาผสมกัน จึงทำให้ไบโอดีเซลมีต้นทุนสูงขึ้น และราคาแพงขึ้นนั่นเอง

    ในด้านแง่ลบการปรับสูตรลดการใช้ไบโอดีเซลลง คือ ภายหลังจากการลดการใช้ไบโอดีเซลย่อมทำให้จำนวนการรับซื้อปาล์มที่รัฐซื้อจากพี่น้องชาวเกษตรลดลง และส่งผลต่อรายได้ผู้ปลูกปาล์มในประเทศ ประการที่สอง “การปรับสูตรใช้พลังงานทดแทนน้อยลง” ทำให้เราต้องใช้น้ำมันดีเซลจากการนำเข้ามากขึ้น ขาดดุลการค้ามากขึ้น และเป็นผลเสียต่อเศรษฐกิจโดยรวม และประการสุดท้ายเรื่องของสิ่งแวดล้อม เพราะอย่างที่ทราบว่าไบโอดีเซลเป็นพลังงานสะอาด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าดีเซลธรรมดา การปรับสูตรจึงมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วย

น้ำมันดีเซลยิ่งผสม ยิ่งช่วยลดการนำเข้าน้ำมันและลดโลกร้อน

    คงต้องบอกว่าการปรับสูตรพลังงานทดแทนครั้งนี้มีผลกระทบในหลายแง่ การใช้ของราคาถูกก็ไม่จำเป็นต้องดีเสมอไป บางครั้งผลกระทบอื่นๆ อาจจับต้องไม่ได้เหมือนเม็ดเงิน แต่ก็เป็นสิ่งหลักเลี่ยงไม่ได้ที่เราจำเป็นต้องคำนึงถึงด้วย และทางที่ดีที่สุดคงหนีไม่พ้นการช่วยกันประหยัดพลังงาน เพื่อลดการนำเข้า ลดการทำลายสิ่งแวดล้อม

เครดิตข้อมูล / รูปภาพ
www.facebook.com/ministryofenergy
www.facebook.com/nongposamm

Share This: