พลังงานไทย พลังงานใคร เจาะลึกปิโตรเคมี มีดีกว่าที่รู้

ถ้าเราลองพูดถึงปิโตรเคมีแล้ว หลายๆ ท่านอาจมองว่าอาจไม่ใช่เรื่องสำคัญกับชีวิตของเราซะเท่าไหร่และมักกล่าวหาว่าพลังงานไทย พลังงานใคร ปิโตรเคมีไม่เห็นจะสำคัญอะไรเลย ปิโตรเคมีแย่งก๊าซไปใช้บ้าง แต่ท่านทราบหรือไม่ว่าปิโตรเคมีนั้นสำคัญและอยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิด ไม่ว่าจะเป็น ข้าวของเครื่อง สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ในชีวิตประจำวันของเรานับตั้งแต่ลืมตาตื่นขึ้นจากที่นอน ทำธุระในห้องน้ำ แต่งเนื้อแต่งตัว ทำอาหาร จัดการงานบ้าน ออกเดินทางเพื่อไปเรียนหนังสือ หรือไปทำงาน พบปะสื่อสารกับผู้คน รวมไปถึงกิจกรรมการพักผ่อนสังสรรคหลังเลิกงานแทบทุกกิจกรรมล้วนมีปิโตรเคมีเข้ามาเกี่ยวข้องแทบทั้งสิน

ปิโตรเคมีส่วนใหญ่จะผลิตมาจากทางด้านปิโตรเลียม ได้แก่ ทางก๊าซธรรมบ้าง ถ่านหิน หลังจากมีการสกัดตัวน้ำมันมาใช้แล้วเราเห็นว่าสิ่งที่เป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้สามารถนำมาใช้ประโชยน์ได้ มนุษย์เรานั้นก็ได้ทำการวิเคราะห์วิจัยแล้วนำสิ่งเหล่านี้มาใช้ประโยชน์ สิ่งที่เราจะเห็นได้เลยว่าประโยชน์จากการนำปิโตรเคมีเข้ามาใช้นั้นทำให้คุณภาพชีวิตเราดีขึ้น โดยที่ข้าวเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันของเรานั้นล้วนทำมาจากปิโตรเคมีทั้งสิน และที่สำคัญปิโตรเคมีเป็นต้นน้ำของสายโซ่มูลค่าเพิ่มที่ยาวมาก ทุกขั้นตอนจะต้องมีการลงทุนและมีการจ้างงานจึงก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจเป็นทวีคูณ

ปัจจุบันประเทศไทยได้ขุดพบก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย เพื่อให้ได้รับประโยชน์มากที่สุดในเชิงพาณิชย์ จึงได้วางแผนการใช้ประโยชน์จากก๊าซธรรมชาติ โดยกำหนดเป็น 2 โครงการหลัก คือ โครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก (Eastern Seaboard) และโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ (Southern Seaboard) ซึ่งเป็นการสร้างท่าเรือน้ำลึก สำหรับโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก ประกอบด้วยโครงการปิโตรเคมีขั้นต้น ระยะที่ 1 (NPC1) และโครงการปิโตรเคมีขั้นต้น ระยะที่ 2 (NPC2) NPC1 ตั้งอยู่ที่ตำบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง จะรับก๊าซอีเทนและโพรเพนจากโรงแยกก๊าซ ซึ่งดำเนินงานโดยการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.) และส่งเข้าหน่วยที่เรียกว่า Ethane/Propane Cracker และ Propane Dehydrogenator ซึ่งจะได้สารเอทิลีนและโพรพิลีนส่งให้บริษัทเอกชน เพื่อผลิต พลาสติกชนิดต่างๆ NPC2 ตั้งอยู่ที่อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จะผลิตเบนซีน โทลูอีน และไซลีน โดยใช้แพลตฟอร์เมตจากโรงกลั่นไทยออยล์และไพโรไลซีส ก๊าซโซลีน จากหน่วย Olefins Plant ของ NPC1 สารที่ผลิตได้นี้ จะส่งไปยังบริษัทต่างๆ เช่น ใช้เบนซีนเพื่อผลิตกรดเทอเรพทาลิกบริสุทธิ์ (purified terephthalic acid, PTA) ใช้ออโทไซลีนเพื่อผลิตพทาลิกแอนไฮไดรด์ (phthalic anhydride) เป็นต้น

 ดูคลิปเพิ่มเติมรู้เรื่องปิโตรเคมีอย่างเจาะลึก

ติดตามข่าวสาร พลังงานไทย พลังงานใคร เพิ่มเติมได้ที่นี่: http://www.รู้จริงพลังงานไทย.com/

Share This: