รถยนต์พลังงานไฟฟ้า เทคโนโลยีสถานีชาร์จไฟฟ้า เทคโนโลยีเพื่ออนาคตที่ปลอดมลพิษ

    รถยนต์พลังงานไฟฟ้า (Electric car) เป็นรถยนต์ประเภทหนึ่งที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า ซึ่งพลังงานไฟฟ้าที่เป็นพลังงานทั้งหมดของรถยนต์ประเภทนี้จะถูกเก็บอยู่ใน แบตเตอรี่ และเนื่องจากมอเตอร์ไฟฟ้าสามารถให้แรงบิด ได้แทบจะทันที ทำให้รถยนต์พลังงานไฟฟ้า มีอัตราเร่งที่ค่อนข้างจะรวดเร็ว อีกสิ่งที่สำคัญมากๆคือรถยนต์ไฟฟ้าไม่มีการปลดปล่อยมลพิษ ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับอนาคตข้างหน้า

รถยนต์พลังงานไฟฟ้า

    รถยนต์พลังงานไฟฟ้า แบ่งเป็น Plug-in Hybrid ที่มีทั้งเครื่องยนต์และแบตเตอรี่ (ใช้ทั้งน้ำมันและไฟฟ้า) หรือ ที่เป็นแบตเตอรี่ล้วนที่ไม่มีเครื่องยนต์ (ใช้ไฟฟ้า 100% ) ซึ่งเป็นที่แพร่หลายในต่างประเทศ แต่ภายในประเทศไทยยังต้องนำเข้าเทคโนโลยีดังกล่าวทั้งหมด ทางบริษัท ปตท. จึงได้ทำการพัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าวภายในประเทศเอง โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ปตท.โดย พัฒนาทั้งในเรื่องของระบบ Charger รวมไปถึงพัฒนาระบบแบตเตอรี่ที่เหมาะสมกับประเทศไทย

 

Charger รถยนต์พลังงานไฟฟ้า

ระบบชาร์จ เทคโนโลยีสถานีชาร์จไฟฟ้าสำหรับรถยนต์พลังงานไฟฟ้า

    โดยในส่วนของตัว Charger ทาง ปตท.ได้นำเข้าเทคโนโลยีสถานีชาร์จไฟฟ้า เพื่อมาศึกษาระบบ Charger โดยตรง ซึ่งเทคโนโลยี Charger สำหรับรถยนต์พลังงานไฟฟ้าแบ่งเป็น

  1. Home Charge ใช้ไฟบ้าน 220V. ในการชาร์จ ซึ่งใช้เวลาประมาณ 6 – 8 ชม. ในการชาร์จ 1 ครั้ง
  2. Normal Charge ใช้พลังงานไฟฟ้าที่มีกำลังวัตต์มากขึ้นในการชาร์จ 4 – 6 ชม.
  3. Quick Charge หรือการชาร์จเร็ว ซึ่งใช้เวลาเพียง ½ ชม.ในการชาร์จ

เทคโนโลยีสถานนีชาร์จไฟรถยนต์พลังงานไฟฟ้า

    ซึ่งทาง สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ปตท. กำลังดำเนินการพัฒนาการผลิต Charger ภายในประเทศที่จะส่งผลให้ต้นทุนในการผลิตต่ำ ต้นทุนต่ำลงกว่า 30%  – 50%และเหมาะสมกับประเทศมากยิ่งขึ้น

 

    ตอนหน้ามาติดตามเรื่องของระบบภายในรถยนต์พลังงานไฟฟ้า อัตราสิ้นพลังงาน และเทคโนโลยีสถานีชาร์จไฟฟ้าที่มีในประเทศไทย

Share This: