แนวคิดกับชีวิต CEO ชาญศิลป์ ตรีนุชกร

เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 2561 นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ได้เข้าดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยมีภารกิจสำคัญในการแสวงหาและลงทุนเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความมั่นคงและการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
ก้าวสำคัญในครั้งนี้เกิดขึ้นได้จากการไม่ยอมหยุดที่จะเรียนรู้และการสั่งสมประสบการณ์กว่า 36 ปี ในแวดวงพลังงาน จากโอกาสที่ได้พบปะผู้คนมากมายทั้งในและต่างประเทศ ทำให้มีมุมมองของท่านชาญศิลป์ ตรีนุชกรกว้างไกล ไม่ว่าจะเรื่องการเมือง ธุรกิจ สื่อสารมวลชน การบัญชี การวางกลยุทธ์ เมื่อผนวกกับความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ ที่ร่ำเรียนมา ส่งผลให้มุมมองกว้างไกลยิ่งขึ้น สามารถบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ไปพร้อม ๆ กับแนวคิดที่ต้องการตอบแทนองค์กรและประเทศชาติ

ชาญศิลป์ ตรีนุชกร กับการเป็น CEO องค์กรใหญ่ คงไม่ต่างจากกัปตันเรือเดิมสมุทรที่ต้องพาเรือฝ่าคลื่นลมพายุไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ ท่ามกลางความไม่แน่นอนและความแตกต่างของลูกเรือแต่ละคน แต่ด้วยความที่มาจากครอบครัวทั่วไป ทำให้ยิ่งเข้าใจถึงปัญหาและธรรมชาติของคนระดับรากหญ้า ท่านไม่ใช้ตัวเองเป็นหลัก เปิดโอกาสให้แต่ละคนได้เรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ โดยมองว่าทุกคนสามารถพัฒนาได้ ทำให้คนในองค์กรสามารถทำงานร่วมกับทีมและกำหนดเป้าหมายที่ไปสู่ความสำเร็จได้ ย่อมสามารถสร้างความสามัคคี การเห็นถึงประโยชน์ส่วนรวม เพื่อผลักดันให้การทำงานบรรลุเป้าหมายเดียวกันได้

ไม่ใช่เพียงบทบาทของผู้นำองค์กรสำหรับนายชาญศิลป์ ตรีนุชกร เพราะความสุขของชายผู้นี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับตำแหน่งหน้าที่การงาน แต่ “ครอบครัว” ต่างหากคือนิยามความสุข จึงไม่แปลกที่นอกจากภารกิจในการสร้างเสถียรภาพด้านพลังงานเป็นสำคัญความสำคัญ เวลาที่เหลือก็จะมอบให้กับครอบครับ เราจึงได้เห็นมุมอบอุ่นของท่านผ่านการใช้เวลากับครอบครัวอยู่เสมอ

ด้วยความรักและความผูกพันธ์กับองค์กรแห่งนี้ “ผมจะพาองค์กรเดินไปสู่โอกาสและความท้าทาย ถ้าทำได้และทำได้ดี นี่จะเป็นสิ่งที่ผมมีความสุขที่สุด ส่วนความสุขส่วนตัวผมไม่ได้หวังอะไรมากไปกว่าการที่ครอบครัวมีความสุข สงบ ได้ทำในสิ่งที่ชอบ มีอิสระ มีร่างกายที่แข็งแรงเพียงเท่านั้น สิ่งสำคัญคือเราต้องบริหารความอยากของตัวเอง มันสำคัญมากเลยนะ” คำกล่าวของ ชาญศิลป์ ตรีนุชกร

แนวคิดกับชีวิต CEO ชาญศิลป์ ตรีนุชกร

Share This: