แล้วทำไมรัฐบาลของไทยถึงปล่อยให้น้ำมันแพงแบบนี้ล่ะ?

รัฐบาลไทยทำแบบนี้ เพราะมองการณ์ไกลน่ะสิ การกำหนดนโยบายพลังงานต้องมองเป้าหมายระยะยาว ไม่ใช่กำหนดนโยบายเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ เมื่อตอนที่ประเทศไทยมีโรงกลั่นไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ในประเทศ รัฐบาลได้ไปชักชวนให้ต่างชาติมาลงทุนในธุรกิจกลั่นน้ำมันในบ้านเรา โดยกำหนดว่าราคาของโรงกลั่นใช้หลักการเสมอภาคกับการนำเข้า ซึ่งก็มีเหตุผลเพราะน้ำมันจากโรงกลั่นต้องแข่งขันกับต้นทุนนำเข้า หากโรงกลั่นกำหนดราคาสูงกว่าการนำเข้าผู้ค้าน้ำมันก็จะนำเข้าแทนการสั่งซื้อจากโรงกลั่นในประเทศ เมื่อถึงตอนนี้บ้านเรามีโรงกลั่นน้ำมันถึง 7 โรง และกำลังการกลั่นก็เพียงพอต่อความต้องการใช้ในประเทศ รัฐบาลจะไปขอเปลี่ยนเงื่อนไขเป็นให้ราคาขายต่ำกว่าราคานำเข้า ก็จะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีต่อการทำธุรกิจในอนาคต นักลงทุนต่างชาติที่จะเข้ามาลงทุนทำธุรกิจอื่นๆ ในบ้านเราก็จะขาดความเชื่อมั่นต่อนโยบายรัฐ แล้วใครจะกล้ามาลงทุนในบ้านเราอีก และจะส่งผลกระทบให้ประเทศไทยไม่มีความมั่นคงทางพลังงานในอนาคตอีกด้วย

 

Share This: