โครงสร้างราคาน้ำมันเป็นหนึ่งในยุทธการปล้นของปตท ทำไมถึงคิดอย่างนั้น

จากโครงสร้างราคาน้ำมันสำเร็จรูปโดยรวมของประเทศไทยเป็นประเด็นถกเถียงกันแทบจะตีกันตายในเรื่องโครงสร้างราคาน้ำมัน ว่าโครงสร้างราคาน้ำมันจริงๆแล้วมันประกอบด้วยอะไรบ้าง ในโครงสร้างราคาน้ำมันจริงๆแล้วเป็นยุทธการปล้นของปตทหรือเป็นความจริงที่คนไทยไม่ยอมรับ

ราคาน้ำมันสำเร็จรูปของประเทศไทยกำหนดโดยกลไกการแข่งขันด้านการตลาดทั้งในต่างประเทศและภายในประเทศ และนโยบายของรัฐบาล ทั้งนี้เนื่องจากน้ำมันเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมอย่างกว้างขวาง รัฐบาลไทยจึงได้จัดตั้งคณะกรรมการและกำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อดูแลระดับราคาน้ำมันสำเร็จรูปให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ทำให้ราคาขายปลีกของน้ำมันเชื้อเพลิงแต่ละชนิดไม่เท่ากันและอาจไม่สอดคล้องกับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในตลาดโลก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เงินกองทุนน้ำมันและภาษีประเภทต่างๆ

การกำหนดราคาน้ำมันสำเร็จรูปของประเทศไทยอาจแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ :

  • ราคาหน้าโรงกลั่นในประเทศ ซึ่งอ้างอิงจากราคาหน้าโรงกลั่นในตลาดสากล
  • ราคาขายส่งหน้าโรงกลั่นหรือคลังน้ำมันที่นำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศ ซึ่งได้มาจากราคาหน้าโรงกลั่นในประเทศบวกเงินกองทุนและภาษีประเภทต่างๆ และ
  • ราคาขายปลีก ซึ่งเท่ากับราคาขายส่งบวกค่าการตลาดและภาษีมูลค่าเพิ่ม

กล่าวโดยรวม โครงสร้างราคาน้ำมันสำเร็จรูปของประเทศไทยประกอบด้วย :

  • ราคาหน้าโรงกลั่น
  • เงินกองทุนต่างๆ
  • ภาษีประเภทต่างๆ
  • ค่าการตลาด

ยุทธการปล้น ปตท

 

สรุปคือ โครงสร้างราคาน้ำมันนั้น ถ้าดูจากรูปประกอบ จะเห็นได้ชัดว่า ภาษีทั้งหลายแหล่ที่บวกเพิ่มเข้าไปนั้น ขั้นต่ำสุดจะอยู่ที่ 23% ซึ่งถ้าอยากให้น้ำมันถูกลง ก็ควรจะลดการเก็บภาษีตรงนี้ ส่วนค่าการตลาดนั้น ถือว่าเป็นผลกำไรของธุรกิจน้ำมัน เพื่อใช้เป็นสายป่านให้ธุรกิจน้ำมันในประเทศไทยแข็งแรงมั่นคงขึ้น ถ้าหากมัวแต่คิดว่าเป็นยุทธการปล้นของปตทที่ขึ้นราคาน้ำมันตลอด ทำไมไม่ลองคิดกลับกันบ้างล่ะ ว่าถ้าให้ต่างชาติมาเปิดสถานบริการน้ำมันเต็มทั่วประเทศ เราจะใช้น้ำมันแพงกว่านี้อีกไม่รู้ตั้งกี่เท่า

Share This: