ติ่งหุ้นปตท.ยิ้มขึ้นNGV ขึ้นราคาอีก1บาท ปี58กำไรเกิน1แสนล้าน

NGVขึ้นราคา

ด้วยความที่ NGV เป็นพลังงานสะอาด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แถมยังราคาถูกกว่าน้ำมัน จึงมีภาคขนส่งหันมาใช้ NGV เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทุกปี แม้ปัจจุบันสถานีบริการยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคก็ตาม

การขึ้นราคาก๊าซ NGV ในครั้งนี้ แม้กลุ่มผู้ใช้ NGV โดยเฉพาะภาคขนส่ง จะรู้สึกไม่เห็นด้วย แต่อย่าลืมว่า ราคา NGV ที่ใช้กันในท้องตลาด เป็นราคา NGV ที่ผู้ผลิต NGV แบกรับการขาดทุนอยู่ เนื่องจากต้นทุนราคา NGV แท้จริงอยู่ที่ 15 บาท ต่อกิโลกรัม (สำรวจโดย กบง.) แต่ราคา NGV ปัจจุบันอยู่ที่ 13.50 บาท ทำให้ผู้ผลิตติดลบเป็นตัวเลขหลายหมื่นล้านในแต่ละปี จึงไม่น่าแปลกใจที่ไม่มีเอกชนให้ความสนใจลงทุนธุรกิจ NGV มากนัก

เกิดคำถามว่า เมื่อราคา NGV ต่างประเทศ โดยเฉพาะอเมริกาถูกกว่ามาก ทำไมจึงไม่มีการนำเข้า … อันที่จริง ไม่มีกฎหมายห้ามลงทุนเรื่อง NGV ในประเทศ เอกชนมีสิทธิ์ที่จะขออนุญาตเป็นผู้นำเข้า NGV ทั้งนั้น หากแต่วิธีการขนส่งที่ยุ่งยากและการลงทุนที่สูง อาทิการสร้างท่อผ่านก๊าซจากแหล่งมาประเทศไทย หรือการเปลี่ยนสถานะ NGV ให้กลายเป็น LNG เพื่อการขนส่งทางเรือ ความวุ่นวายเหล่านี้เมื่อเปรียบกับผลที่ได้ จึงไม่ดึงดูดเอกชนให้เข้ามาลงทุนในธุรกิจ NGV

ประโยชน์ที่ได้รับจากการขึ้นราคา NGV
1. ราคาเป็นธรรมทั้งกับผู้ผลิตและผู้บริโภค
2. ลดการทุนของผู้ผลิต NGV เพื่อให้ผู้ผลิตมีกำลังในการจัดหาและนำเข้า NGV มากขึ้น
3.จูงใจนักลงทุนให้หันมาลงทุนด้าน NGV เพื่อให้ NGV มีเพียงพอต่อความต้องการ
4. เมื่อมีการลงทุนมากขึ้น ต้นทุนการผลิต NGV ย่อมลดลงในอนาคต
5. ลดการผูกขาดธุรกิจ NGV

ในฐานะผู้บริโภคทั่วไป การขึ้นราคา NGV อาจกระทบความรู้สึกต่อผู้บริโภค แต่หากมองในภาพรวมการจัดหา NGV ให้เพียงพอต่อความต้องการในประเทศ ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่รัฐต้องให้ความสำคัญไม่แพ้กัน อย่าลืมว่า หาก NGV ไม่เพียงพอให้ใช้ในประเทศ ต่อให้คุณมีเงินเท่าไหร่ ก็ไม่สามารถซื้อได้ และการขึ้นราคาก็มีรัฐคอยควบคุมราคาเพื่อให้กระทบต่อเศรษฐกิจภาคครัวเรือน น้อยที่สุด

Share This: