NGV / CNG / LNG / ก๊าซธรรมชาติ ความเหมือนที่แตกต่าง

เรามาทำความเข้าใจคำว่า NGV, CNG, LNG กันก่อนดีกว่า เริ่มกันที่คำว่าก๊าซธรรมชาติ ซึ่งเขียนเป็นภาษาอังกฤษ คือ Natural Gas ย่อๆคือ NG ซึ่งจะเห็นว่าเป็นองค์ประกอบอยู่ในทั้งสามคำที่กล่าวไว้แล้ว มาดูกันว่าแต่ละคำย่อมาจากอะไรและมีความหมายแตกต่างกันอย่างไร

NGV ย่อมาจาก Natural Gas for Vehicle แปลว่า “ก๊าซธรรมชาติที่ถูกนำมาใช้ในยานพาหนะ”

CNG ย่อมาจาก Compressed Natural Gas แปลว่า “ก๊าซธรรมชาติที่ถูกอัดแรงดัน”

LNG ย่อมาจาก Liquefied Natural Gas แปลว่า “ก๊าซธรรมชาติที่ถูกทำให้กลายเป็นของเหลว” – หรือเรียกสั้นๆว่า “ก๊าซธรรมชาติเหลว”

สำหรับก๊าซธรรมชาติที่เรานำมาใช้ในการเติมรถยนต์ หรือ NGV นั้น แท้จริงแล้วก็คือการนำก๊าซธรรมชาติมาอัดแรงดัน (Compressed) ใส่ไว้ในถังท้ายรถเรานั้นเอง ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่า NGV ก็คือ CNG นั่นเอง ใครไม่เชื่อลองไปสังเกตถังบรรจุก๊าซธรรมชาติที่อยู่ท้ายรถดูนะครับ

NGV

แล้วเจ้า LNG ล่ะ มันคืออะไร มันไม่เหมือน NGV หรอกหรือ แล้วมันเอาไปใช้ประโยชน์อะไร กลับไปดูความหมายของ LNG กันอีกครั้งนะครับ มันคือ “ก๊าซธรรมชาติที่ถูกทำให้กลายเป็นของเหลว” ตรงตัวเลยครับ ดังนั้นความแตกต่างระหว่าง LNG กับ NGV(หรือ CNG) ก็คือสถานะของมันนั่นเอง โดยที่ LNG มีสถานะเป็นของเหลว แต่ NGV(หรือ CNG) นั้นจะมีสถานะเป็นก๊าซ

ส่วนการใช้ประโยชน์ของ LNG นั้นมีความแตกต่างจากการใช้ NGV เล็กน้อย กล่าวคือ LNG เป็นการแปลงสภาพของก๊าซธรรมชาติให้เป็นของเหลวเพื่อประโยชน์ในการขนส่งก๊าซธรรมชาติจำนวนมากๆไปยังที่ต่างๆ โดยเฉพาะการขนส่งและซื้อขายก๊าซธรรมชาติระหว่างประเทศที่จะขนส่งก๊าซธรรมชาติมายังท่าเรือด้วยเรือบรรทุก LNG ดังรูป

LNG

LNG

โดยที่ LNG นี้ก่อนจะนำไปใช้ประโยชน์เป็นเชื้อเพลิงจะต้องถูกทำให้ระเหยกลับมาสู่สถานะก๊าซอีกครั้งหนึ่ง แล้วค่อยนำไปใช้ประโยชน์ต่างๆ เช่น นำไปผลิตไฟฟ้า นำไปเป็นเชื้อเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรม หรือนำไปเป็นเชื้อเพลิงในยานพาหนะ (ซึ่งก็คือการระเหย LNG ให้กลายเป็นก๊าซแล้วนำมาใช้เป็น NGV นั่นเอง ซึ่งแตกต่างจาก 2 กรณีแรกที่ถูกนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าและโรงงานอุตสาหกรรมนั้นเราจะไม่เรียกว่า NGV)

LNG

Share This: