เป็นไปได้หรือที่เราขายก๊าซ NGV ให้มาเลเซียแค่ 5 สตางค์/กิโลกรัม

ได้มีโอกาสไปเจอข้อมูลมาจากเพจของกลุ่มทวงคืน ปตท กลุ่มหนึ่งที่กล่าวอ้างว่า ประเทศไทยเราขุดก๊าซธรรมชาติแล้วขายให้มาเลเซียเพียง 5 สตางค์/กิโลกรัมเท่านั้น ทั้งๆที่ขาย NGV ให้กับคนไทยเติมรถยนต์ตั้ง 10.50 บาท/กิโลกรัม แถมยังกล่าวอ้างอีกว่าเราไปซื้อก๊าซจากพม่ามาถึง 12 บาท/กิโลกรัม

ต้องขอบอกว่าข้อมูลดังกล่าวนั้นเป็นสิ่งที่บิดเบือนเป็นอย่างมากเพราะแท้จริงแล้วการซื้อขายก๊าซธรรมชาติระหว่างประเทศนั้นหาได้มีหน่วยขายเช่นเดียวกับการขาย NGVในประเทศ ไม่ โดยในการขายก๊าซธรรมชาติระหว่างประเทศนั้นหน่วยอ้างอิงที่ใช้ในการซื้อขายคือ เหรียญสหรัฐ หรือ บาท ต่อความร้อน 1 ล้านบีทียู (US$/1 MMBTU) ที่ก๊าซธรรมชาติจะสามารถให้ออกมาได้เมื่อนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิง ขณะที่หน่วยขาย NGV ที่เป็นบาท/กิโลกรัมนั้นซึ่งที่บ้านเราจำหน่าย NGV ให้แก่รถยนต์ในราคาที่รัฐควบคุมไว้ที่ 10.50 บาท/กิโลกรัม

อนึ่งการขายก๊าซธรรมชาติให้แก่มาเลเซียนั้นเป็นไปตามข้อตกลงร่วมกันระหว่างไทยและมาเลเซียในการแบ่งปันผลประโยชน์กันในพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซียที่ก๊าซธรรมชาติที่ผลิตได้จากพื้นที่ดังกล่าวจะถูกนำมาแยกที่โรงแยกก๊าซจะนะ จังหวัดสงขลา เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ แล้วกำหนดราคาขายตามราคาตลาดโลกส่งให้แก่ไทยและมาเลเซียที่สุดท้ายจะแบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกันฝ่ายละ 50% จึงไม่มีความจำเป็นใดๆที่เราจะต้องไปขายก๊าซธรรมชาติให้แก่มาเลเซียในราคาที่ถูกกล่าวหาดังกล่าว

เราลองมาดูกันว่าราคา NGV 10.50 บาท/กิโลกรัมนั้นหากแปลงเป็นหน่วย บาทต่อ 1 ล้านบีที แล้วลองเทียบกับราคาอ้างอิงที่ใช้ซื้อขายระหว่างประเทศ ราคาจำหน่าย NGV ในบ้านเรานั้นสูงหรือต่ำกว่ากันแน่ (เพราะเราได้ยิน ปตท บอกมาตลอดว่าการขาย NGV ที่ราคาดังกล่าวนั้นเป็นการขายที่ราคาต่ำกว่าต้นทุนจริง)

สำหรับ NGV ที่ขายอยู่ในประเทศเรานั้นกำหนดให้มีค่าความร้อนเท่ากับ 40 เมกะจูลต่อลูกบาศก์เมตร เมื่อแปลงเป็น บีทียูต่อกิโลกรัมพบว่า NGV ในบ้านเราให้ค่าความร้อนได้ 51,000บี ทียูต่อกิโลกรัม จากราคาขาย 10.50 บาท/กิโลกรัม สามารถคำนวณเป็น บาทต่อ 1 ล้านบีทียูได้เท่ากับ 291 บาทต่อ 1 ล้านบีทียู นี่คือราคาขาย NGV ในบ้านเรา เทียบกับราคาหน้าปากหลุมที่มีราคาถึง 244 บาทต่อ 1 ล้านบีทียู (ที่มาของข้อมูล http://thaipublica.org/2014/04/energy-reform-4)

NGV

จะเห็นว่าที่ราคาขาย NGV 10.50 บาท/กิโลกรัมในปัจจุบันนั้นเป็นราคาขายที่ต่ำกว่าราคาก๊าซธรรมชาติหน้าปากหลุมเสียอีก หรือหากลองเทียบกับราคาก๊าซธรรมชาติที่ขายอยู่ในตลาดโลกซึ่งนำเข้ามาในรูปของ LNG นั้นก็มีมีราคาอยู่ที่ 550 บาทต่อ 1 ล้านบีทียู สูงกว่าราคาขาย NGV ในบ้านเราเกือบ 2 เท่าทีเดียว ก็เลยไม่รู้เหมือนกันว่าทางกลุ่มทวงคืน ปตท. ดังกล่าวไปปั้นแต่งตัวเลข 5 สตางค์/กิโลกรัมมาจากไหนกัน?

Share This: