Articles Posted in the " ปฏิรูป ปตท " Category

 • ปตท.เป็นของใครกันแน่

  ปตท.เป็นของใครกันแน่

  ข่าวที่ว่าประชาชนทุกวันนี้เดือดร้อนเรื่องน้ำมันกันถ้วนหน้านั้น เพราะใครกัน ซึ่ง ณ ปัจจุบันนี้ข่าวน้ำมัน LPG ขึ้นราคาของ ปตท ก็เริ่มที่จะสูงขึ้นไปทุกวัน ประเด็นร้อนอย่างมากในทุกวันนี้ เพราะไม่ว่าข่าวช่องไหนก็จะเลี่ยงที่จะไม่ฟังก็ไม่ได้เลย  และล่าสุดก็มีที่พูดกันว่าคนที่มีรถขับก็คงต้องทุกข์เดือดร้อน เพราะ ปตท เป็นเพราะมีคนโลภมาก+ขี้โกง+มีอำนาจ จะอยากได้ในสิ่งที่ต้องการมากๆ สามารถทำผิด เพื่อให้ได้ในสิ่งที่ต้องการ จึงเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อชาติบ้านเมืองเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งก็รู้อยู่ว่าคนที่โลภมากขี้โกง เมื่อมีอำนาจ ก็จะคิดค้นกลโกงต่างๆ เพื่อสนองตัญหาความโลภมากขี้โกงของตัวเองและผลร้ายจากการโกง ก็จะตกลงมาอยู่ที่ “ประชาชน” การลอยตัว LPG คือเรื่องหนึ่งที่คนไทยถูกโกงอย่างหน้าด้านๆจากกลุ่มผู้มีอำนาจที่โลภมากขี้โกง เราผลิต LPG ได้เพียงพอใช้กับคนไทยเจ้าของทรัพยากร แต่ภาคปิโตรเคมีของกลุ่มปตท.มาแย่งใช้ จนทำให้ภาพรวมไม่พอใช้ ต้องนำเข้า แทนที่หน่วยงานของรัฐ จะภาคให้ปิโตรเคมีรับผิดชอบ กลับผลักภาระมาให้ประชาชน ด้วยการลอยตัวภาคครัวเรือน และภาคขนส่ง ส่วนภาคปิโตรเคมีตัวการสำคัญที่ทำให้ไม่พอใช้ กลับไม่ยอมลอยตัวของ LPGในส่วนของปตท.เอง ก็มีศักยภาพในการสร้างโรงแยกก๊าซเพิ่ม แต่ก็ไม่ยอมสร้าง เพราะต้องการให้ LPG ไม่พอใช้ จะได้เอามาเป็นข้ออ้างในการลอยตัว และเหตุผลหนึ่งในการลอยตัวของก๊าซหุงต้มก็คือ เพื่อความเป็นธรรมกับผู้ใช้น้ำมัน ประมาณว่าเมื่อลอยตัวแล้ว จะเลิกเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมัน ซึ่งจะทำให้ราคาน้ำมัน LPG ถูกลง แต่ลอยตัวมาจะเข้าสู่เดือนที่ 9 […]


 • แผนปฏิรูป ปตท. ลดการผูกขาดพลังงานไทย ทำอย่างไรให้ถูกทาง

  แผนปฏิรูป ปตท. ลดการผูกขาดพลังงานไทย ทำอย่างไรให้ถูกทาง

  มีกระแสเรียกร้องจากบางฝ่ายที่ต้องการปฏิรูปพลังงานให้ทวงคืน ปตท.โดยมองว่า ปตท.ผูกขาดด้านพลังงาน ท่ามกลางความขัดแย้งทางการเมือง การทวงคืน-ปฏิรูปพลังงานได้สร้างความตื่นตัวในสังคมไม่น้อย แม้เป็นกระแสรายย่อยแต่ก็มีการผลักดันกันทุกรูปแบบ แนวคิดสังคมนิยมควบกับชาตินิยม เกิดเป็นประชานิยมที่โดนใจทั้งผู้มีรายได้น้อยและคนชั้นกลาง เช่น การกำหนดราคาน้ำมันถูกๆ เพราะคิดว่าไทยมีปิโตรเลียมเหลือเฟือ การทวงคืน ปตท.หรือผลักดันระบบแบ่งปันผลผลิต รวมถึงการตลาดแบบ hate speech และให้เหตุผลว่าถ้าทวงคืน ปตท. มาเป็นของประชาชนลดการผูกขาดได้จะทำให้ราคาพลังงานโดยเฉพาะน้ำมันมีราคาถูกลง ซึ่งถ้ามองความเป็นจริงแล้ว สามารถทำได้แต่ก็มีผลกระทบ แม้ World Economic Forum ได้จัดให้ภาคพลังงานของไทยเป็นอันดับที่ 1 ในอาเซียน ตาม Energy Architecture Performance Index แต่ก็มีปัญหาที่ควรได้รับการแก้ไขและปฏิรูปให้ถูกทางโดยเร็ว เช่น การปรับโครงสร้างราคาเพื่อให้การใช้มีประสิทธิภาพ และเกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ใช้พลังงานกลุ่มต่างๆ สวัสดิการสังคมเป็นสิ่งที่ดีแต่ควรหลีกเลี่ยงการใช้ราคาพลังงานเป็นเครื่องมือ หากจำเป็นก็ควรทำเฉพาะกลุ่มเป้าหมาย ไม่ให้กระทบต่อกลไกตลาด และมีกรอบการใช้เงินที่ชัดเจน และที่สำคัญคือการลดการแทรกแซงแสวงหาประโยชน์ในกิจการพลังงานที่รัฐถือหุ้น และป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการ   แยกการกำกับดูแล กำหนดนโยบาย และการดูแลผลประโยชน์ของรัฐในฐานะของผู้ถือหุ้นออกจากกัน ปรับปรุงระบบสรรหาและแต่งตั้งกรรมการในบริษัทที่รัฐถือหุ้นให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลของบริษัทชั้นนำ มีความโปร่งใสให้ประชาชนรับรู้ได้   ข้าราชการที่ไปเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติหน้าที่ หากมีผลตอบแทนส่วนที่เกินสมควรให้นำส่งคลัง เมื่อแยกกิจการท่อส่งก๊าซธรรมชาติออกจาก บมจ.ปตท.แล้ว ให้ลดการถือหุ้นของรัฐใน บมจ.ปตท.ให้ต่ำกว่า 50% ให้พ้นสภาพความเป็นรัฐวิสาหกิจ เพื่อลดการแทรกแซงจากภายนอก เพิ่มความคล่องตัวและประสิทธิภาพ […]


 • ปตท พลังไทย เพื่อไทย หรือ ขุมทรัพย์ ปตท ของใคร? ร่วมกันปฏิรูป ปตท กันอย่างไรดี?

    ปตท พลังไทย เพื่อไทย หรือ ขุมทรัพย์ ปตท ของใคร? ร่วมกันปฏิรูป ปตท กันอย่างไรดี? แม้ว่าประเทศไทยจะมีแหล่งปิโตรเลียม แต่ก็ไม่เพียงพอต่อความต้องการของคนไทย โดยสามารถผลิตน้ำมันดิบรวมคอนเดนเสท ประมาณ 238,000 บาร์เรลต่อวัน และสามารถผลิตก๊าซธรรมชาติได้ประมาณ 4 พันล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน แต่ … คนไทยใช้น้ำมันประมาณ 1 ล้านบาร์เรลต่อวัน และ ยังใช้ก๊าซธรรมชาติประมาณ 4.5 พันล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน และที่สำคัญ อัตราการใช้พลังงานของคนไทยยังเพิ่มขึ้นทุกปี             จากกระแสข่าวสถานการณ์เรื่องพลังงานในปัจจุบันที่มีการออกมา ประท้วง ปตท หรือต้องการให้มีการปฏิรูป ปตท โดยสื่อหลายแห่งให้ความสนใจในเรื่องพลังงานมากขึ้น รวมถึงเกิดการตั้งคำถามว่าขุมทรัพย์ปิโตรเลียมใต้แผ่นดินไทยนั้นเป็นขุมทรัพย์ ปตท ที่เหล่านักการเมืองและนักธุรกิจมาช่วงชิงหาผลประโยชน์จากทรัพยากรเหล่านี้หรือไม่ ก่อให้เกิดกระแสของข้อมูลเรื่องการปฏิรูป ปตท ที่แตกต่างกันออกไป และยังมีสื่อบางประเภทที่ออกมาเล่นเรื่องการปฏิรูป ปตท ด้วยวิธีการต่างๆ ในหลายๆ ช่องทางสื่อสาร ทำให้เกิดความเข้าใจผิด และข้อมูลที่แท้จริงถูกบิดเบือนไป ปตท. ถูกนำเข้ามาเกี่ยวข้องทางการเมือง อาทิเช่น พลังไทย […]