Articles Posted in the " อรรถพล ปตท " Category

  • รู้จัก CEO ปตท. คนใหม่ อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์

    เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้อนุมัติแต่งตั้งนายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฎิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย ปตท. เข้ารับตำแหน่ง CEO ปตท. คนที่ 10 ต่อจากนายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ที่หมดวาระเกษียณในวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ทั้งนี้ CEO คนใหม่จะมีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี นับจากวันที่แต่งตั้ง โดยปัจจุบัน นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ปฎิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย ทำหน้าที่กำกับดูแล และกำหนดทิศทางให้กลุ่มธุรกิจขั้นปลายของกลุ่ม ปตท. โดยมีธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น ธุรกิจน้ำมันและการค้าปลีก และกำกับดูแล 4 บริษัทลูกได้แก่ IRPC THAIOIL PTTGC และ PTTOR ด้านนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พลังงาน เปิดเผยหลังการพบปะกับ CEO คนใหม่ของ ปตท. ว่า […]


  • อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ CEO คนใหม่ กับวิสัยทัศน์ “PTT by PTT”

    หลังจากสถานการณ์การระบาด COVID-19 คลี่คลายลง ประเทศไทยถือว่าได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง รวมไปถึงวิถีชีวิตของผู้คน แน่นอนว่าองค์กรใหญ่อย่าง ปตท. ที่ดำเนินธุรกิจด้านพลังงานของไทยต้องมีการปรับเปลี่ยนและขับเคลื่อนไปข้างหน้า และการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในองค์กรเกิดขึ้น เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา โดย ‘ คุณอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ’ ได้เข้ารับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. คนที่ 10 อย่างเป็นทางการ ต่อจาก คุณชาญศิลป์ ตรีนุชกร โดยมีวาระการดำรงค์ตำแหน่ง 4 ปีนับจากนี้ หลังเข้ารับตำแหน่ง CEO คนใหม่ ‘ คุณอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ’ ได้เปิดวิสัยทัศน์ “PTT by PTT” หรือ Powering Thailand’s Transformation เพื่อให้ ปตท. เป็นองค์กรด้านพลังงานที่ยั่งยืนของประเทศไทย พร้อมขับเคลื่อนประเทศก้าวผ่านการเปลี่ยนแปลง โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่อทุกภาคส่วน และพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตของคนไทย ซึ่งประกอบด้วย […]