ทำไมประเทศไทยถึงโดนกล่าวว่าเป็นซาอุดิอาระเบียแห่งตะวันออกไกล?

เคยได้ยินคำกล่าวนี้ไหมครับ “ซาอุดิอาระเบียแห่งตะวันออกไกล” ได้ยินแล้วคุณนึกถึงอะไรครับ ไม่น่าเชื่อว่ามีบางคนเชื่อว่าแท้จริงแล้วประเทศไทยเราคือซาอุดิอาระเบียแห่งตะวันออกไกล ถามว่าทำไมเขาเชื่อกันเช่นนั้น เท่าที่เคยอ่านมาคนเหล่านั้นเชื่อว่าประเทศเรามีทรัพยากรปิโตรเลียมทั้งก๊าซธรรมชาติและน้ำมันดิบมากมายหากเทียบกับเศรษฐีน้ำมันแห่งตะวันออกกลางอย่างซาอุดิอาระเบีย เราก็คือซาอุดิอาระเบียแห่งตะวันออกไกลนั่นเอง

ทำไมคนเหล่านั้นจึงเชื่อว่าเราคือซาอุดิอาระเบียแห่งตะวันออกไกล ผมคิดว่าพวกเขาคงหลงเชื่อไปกับข้อมูลต่างๆนาๆที่เผยแพร่กันตามอินเตอร์เน็ตของกลุ่มทวงคืนพลังงานไทยทั้งหลายที่บอกว่าเรามีบ่อแก๊ส บ่อน้ำมันมากมาย ซึ่งอันนี้ถ้าจะพูดกันตามจริงหากมองผิวเผินก็คงจริงเพราะจากข้อมูลที่รายงานโดยกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติรายงานเอาไว้ว่าตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันประเทศเรามีการขุดสำรวจและผลิตหลุมปิโตรเลียมทั้งหมดรวมกันแล้วกว่า 6 พันบ่อด้วยกัน แต่จะมีกี่คนที่เคยไปหาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมว่าใน 6 พันกว่าบ่อนั้นเป็นบ่อที่ปิดไปแล้วเท่าไร เป็นบ่อที่สำรวจแล้วไม่สามารถผลิตได้เท่าไร และแต่ละบ่อสามารถผลิตได้ก๊าซและน้ำมันดิบมากน้อยเท่าไร จากข้อมูลโดยกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเดือนพฤษภาคม 2557 พบว่าประเทศไทยมีการผลิตน้ำมันดิบได้จำนวน 141,259 บาร์เรลต่อวัน จากหลุมผลิตทั้งหมดจำนวน 2,600 หลุม เฉลี่ยแล้วเราสามารถผลิตน้ำมันดิบได้ 54.33 บาร์เรลต่อหลุมเท่านั้น เมื่อเทียบกับความตองการใช้น้ำมันดิบ (นับเฉพาะที่ต้องการใช้เองในประเทศเท่านั้นไม่รวมส่วนที่กลั่นเกินจนเหลือส่งออก) ของเราที่ 8 แสนบาร์เรลต่อวัน หากเราต้องการมีน้ำมันพอใช้เองให้สมกับที่เป็นซาอุดิอาระเบียแห่งตะวันออกไกล เราจำเป็นต้องมีบ่อน้ำมันถึง 14,800 หลุม!!!

อันที่จริงแล้วการมีจำนวนหลุมปิโตรเลียมมากมายนั้นหากมองให้ลึกลงไป สิ่งที่มันบอกออกมาเป็นนัยก็คือแหล่งปิโตรเลียมในประเทศเรานั้นเป็นขนาดเล็ก การที่จะผลิตให้ได้จำนวนมากๆนั้นจึงจำเป็นต้องผลิตจากหลายๆหลุม ซึ่งการมีหลายหลุมนี้ถือเป็นต้นทุนที่สำคัญในการผลิตปิโตรเลียมในบ้านเรา ทำให้ผู้รับสัมปทานเขาพิจารณาว่าการมาลงทุนผลิตปิโตรเลียมในบ้านเรานั้นมีต้นทุนสูง หากเราเรียกร้องผลประโยชน์ตอบแทนที่มากจนเกินไปก็จะไม่มีผู้มาลงทุนในกิจการสำรวจและผลิตของประเทศ ลองดูรายงานการผลิตและปริมาณสำรองน้ำมันดิบในภาพประกอบดูจะเห็นว่าเรายังห่างไกลจากการเป็นซาอุดิอาระเบียแห่งตะวันออกไกลนักในแง่ของปริมาณการผลิตและปริมาณสำรองน้ำมันดิบที่เรามี

ความเชื่อที่ว่าเราคือซาอุดิอาระเบียแห่งตะวันออกไกลนั้นนอกจากไม่ใกล้เคียงความเป็นจริงแล้วยังเป็นความเชื่อที่อันตรายต่อประเทศที่ไม่สามารถผลิตน้ำมันดิบได้เพียงพอต่อการใช้เองในประเทศเป็นอย่างมาก เพราะหากเราเชื่ออย่างนั้นจริงๆแล้วเกิดการใช้น้ำมันอย่างฟุ่มเฟือย ผมเกรงว่าเราจะกลายเป็นเมืองขึ้นของซาอุดิอาระเบียแห่งตะวันออกไกลไปเสียมากกว่าเพราะต้องนำเข้าน้ำมันดิบมากมายมาให้เพียงพอต่อการใช้ในประเทศมากขึ้นๆทุกปี หากประชาชนไม่ตระหนักรู้ความเป็นจริงและช่วยกันร่วมมือประหยัดพลังงานเสียแต่วันนี้

Share This: