รู้จัก CEO ปตท. คนใหม่ อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้อนุมัติแต่งตั้งนายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฎิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย ปตท. เข้ารับตำแหน่ง CEO ปตท. คนที่ 10 ต่อจากนายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ที่หมดวาระเกษียณในวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ทั้งนี้ CEO คนใหม่จะมีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี นับจากวันที่แต่งตั้ง โดยปัจจุบัน นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ปฎิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย ทำหน้าที่กำกับดูแล และกำหนดทิศทางให้กลุ่มธุรกิจขั้นปลายของกลุ่ม ปตท. โดยมีธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น ธุรกิจน้ำมันและการค้าปลีก และกำกับดูแล 4 บริษัทลูกได้แก่ IRPC THAIOIL PTTGC และ PTTOR

ด้านนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พลังงาน เปิดเผยหลังการพบปะกับ CEO คนใหม่ของ ปตท. ว่า ตนได้ยินดีกับซีอีโอ ปตท. ใหม่ที่วันนี้เริ่มทำงานเป็นวันแรก โดยได้ให้กำลังใจ เพราะนายอรรถพลเข้ามารับหน้าที่เต็มตัวในภาวะที่บริษัท ปตท. และบริษัทในเครือเผชิญกับปัญหาผลประกอบการ เช่นเดียวกับบริษัทอื่น แต่บริษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับน้ำมันได้รับผลกระทบค่อนข้างมาก จึงอยากให้นายอรรถพลแก้วิกฤติที่เกิดจากผลกระทบโควิด-19 และสามารถทำให้บริษัทฯ กลับไปสู่ปกติและเติบโตต่อไป

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ถือเป็นลูกหม้อที่ทำงานในองค์กรอย่าง ปตท. มายาวนานกว่า 30 ปี โดยเมื่อเดือนตุลาคม 2560 นายอรรถพลได้เข้ารับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย และรักษาการแทนรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย อีกหน้าที่หนึ่ง และปี 2561-ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย ปตท. กำกับดูแลในธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น ธุรกิจค้าปลีกน้ำมันและการค้าปลีก รวมทั้งถึงบริษัทย่อยในเครือ ปตท.ทั้ง บมจ.ไออาร์พีซี บมจ.ไทยออยล์ บมจ.พีทีที โกลบอลเคมิคอล และ บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก

ก้าวสำคัญสู่ปีที่ 41 ของ ปตท. ดูจะไม่ใช่เรื่องง่ายนัก จากสถานการณ์ โควิด-19 ที่ส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ต่อธุรกิจต่างๆ ไม่เว้นแม้แต่ธุรกิจพลังงาน เพราะแม้ ปตท.จะเป็นบริษัทพลังงานข้ามชาติที่มีความแข็งแกร่ง แต่ก็ยังได้รับผลกระทบผ่านการดำเนินงานไตรมาส 1/2563 ขาดทุนสุทธิ 1,554 ล้านบาท ลดลง 30,866 ล้านบาท เมื่อเทียบจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 29,312 ล้านบาท การเข้ารับตำแหน่งในครั้งนี้จึงถือเป็นภารกิจสำคัญที่รอพิสูจน์ฝีมือ  CEO ปตท. คนใหม่ ที่จะพยุงผลการดำเนินงานของกลุ่ม ปตท. ให้พลิกกลับมาเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ

สำหรับประวัติการศึกษาและการทำงานของนายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) นั้น

ประวัติการศึกษา

-วิศวกรรมศาสตรบัณทิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

-Diploma of Petroleum Management, College of Petroleum Studies, Oxford, England (ได้รับทุนการศึกษาจาก British Council)

ประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา

-ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย

-รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย

-รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจน้ำมัน

-รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารความยั่งยืนและวิศวกรรมโครงการ

-ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การตลาดขายปลีก

-ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การตลาดพาณิชย์และต่างประเทศ

-ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อสังคม

ตำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน

-กรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการ ปตท.

-ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

-กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

-คณะกรรมการระบบการชำระเงิน (กรช.) ธนาคารแห่งประเทศไทย

-อุปนายกสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย

-นายกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย

-ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์

-ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สภาธุรกิจไทย-ลาว

ตำแหน่งอื่นๆ ในอดีต

-ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินอล จำกัด

-กรรมการ/กรรมการกำกับดูแลกิจการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

-อนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารและการกำกับกิจการพลังงานและทรัพยากรปิโตรเลียมในคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)

-คณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินนโยบายเพื่อใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ศูนย์ข้อมูล (Data Center) และคลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Computing)

-กรรมการมูลนิธิพลังที่ยั่งยืน

-คณะกรรมการอำนวยการ สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-คณะกรรมการสานพลังประชารัฐด้านการส่งเสริมธุรกิจการค้า ธุรกิจบริการและการลงทุนในต่างประเทศ

-ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. ธุรกิจค้าปลีก จำกัด

-ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด

-ประธานกรรมการบริษัท PTT Cambodia Limited

-ประธานกรรมการบริษัท Subic Bay Energy Company Limited (Philippines)

-ประธานกรรมการบริษัท PTT Lao Company Limited

-กรรมการบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

-กรรมการบริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด

-กรรมการบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

-กรรมการบริษัท ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด

-กรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้าอิสระ (ประเทศไทย) จำกัด

-กรรมการบริษัท พีทีที ยูทิลิตี้ จำกัด

-กรรมการบริษัท พีทีที โพลิเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

21381_521

เครดิตข้อมูล :
https://positioningmag.com/1257934
https://www.isranews.org/article/isranews-pr-news/88650-ptt_ceo10.html
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/880224

Share This: