NGV พลังงานทางเลือกในอนาคต

จากปัญหาสภาวะที่อุณหภูมิของโลกร้อนขึ้น และนานาประเทศก็มุ่งไปสู่การลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งการให้ความใส่ใจกับปัญหามลพิษและคุณภาพอากาศในประเทศของตน จึงทำให้มีการปรับปรุง มาตรฐานการระบายมลสารจากยานพาหนะที่เข้มงวดขึ้น แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อการปรับปรุงคุณภาพอากาศให้ดีขึ้น จนกว่าจะมีการเลือกใช้เชื้อเพลิงทางเลือกที่ไม่ทำลายธรรมชาติและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วย หนึ่งในนั้นก็ต้องนึกถึงก๊าซธรรมชาติ NGV

ก๊าซธรรมชาติ NGV เป็นเชื้อเพลิงที่มีการเผาไหม้ที่สะอาดกว่าเชื้อเพลิงประเภทอื่นๆ ในหลายๆ ประเทศทั่วโลก จึงส่งเสริมและสนับสนุน ให้มีการใช้ยานยนต์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ NGV เป็นเชื้อเพลิงด้วย ข้อได้เปรียบของการเป็นเชื้อเพลิงที่สะอาด ไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม โดยประเทศที่มีการใช้ยานยนต์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอยู่แล้ว ก็มีแนวโน้มที่จะขยายการใช้มากขึ้น ได้แก่ ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย เกาหลี เป็นต้น ส่วนประเทศที่ยังไม่เริ่มใช้ รัฐบาลก็กำลังส่งเสริมให้มีการใช้ NGV ในอนาคต ได้แก่ ฮ่องกง และ สิงคโปร์

รัฐบาลในหลายๆ ประเทศ ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้ยานยนต์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ NGV โดยมีมาตรการลดภาษีนำเข้า ทั้งในส่วนที่เป็นอุปกรณ์ดัดแปลงเครื่องยนต์ คอมเพรสเซอร์ ตลอดจนการยกเว้นภาษีการค้าให้แก่อุตสาหกรรมยานยนต์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ ปัจจุบันมีการใช้ยานยนต์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ (NGV) ทั่วโลกเป็นจำนวน 1,250,886 คัน 

โดยประเทศที่มีการใช้ก๊าซธรรมชาติ NGV มากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่

–  อาร์เจนตินา จำนวน 450,000 คัน

–  อิตาลี จำนวน 320,000 คัน

–  รัสเซีย จำนวน 205,000 คัน

–  สหรัฐอเมริกา จำนวน 88,594 คัน

–  บราซิล จำนวน 60,000 คัน

ในปัจจุบันการเลือกใช้เชื้อเพลิงที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยในยานยนต์ เช่น ก๊าซธรรมชาติ NGV กำลังได้รับการสนับสนุนมากขึ้นในหลายๆ ประเทศ รวมไปถึงในประเทศไทย ซึ่งน่าจะเป็นพลังงานทางเลือกที่ดีอีกรูปแบบหนึ่งที่ควรใช้ แต่ก็ต้องดูแหล่งติดตั้งให้รอบคอบ ไม่อย่างนั้นจะมาเสียเงินค่าดูแลโดยเปล่าประโยชน์ไปเลย

 

ที่มาข้อมูลอ้างอิง – http://www.eppo.go.th/doc/doc-NGV.html

Share This: