แหล่งน้ำมันในเมืองไทยมีมากมายแต่ทำไมคนไทยยังใช้น้ำมันแพง

เชื่อว่าหลายคนที่ติดตามประเด็นเรื่องพลังงานคงทราบกันแล้วว่าแหล่งน้ำมันในเมืองไทยนั้นมีอยู่แน่นอน ส่วนมีมากหรือน้อย อาจต้องใช้ความพยายามในการเสาะหาข้อมูลเพิ่มเติมกันสักเล็กน้อย จริงๆหากท่านอยากรู้ว่าแหล่งน้ำมันในเมืองไทยนั้นมีอยู่ที่ไหนบ้าง แต่ละแหล่งสามารถผลิตได้มากน้อยแค่ไหน และเมื่อรวมแหล่งน้ำมันในเมืองไทยทุกแหล่งแล้วเราสามารถผลิตได้เท่าไร เรื่องนี้ไม่ได้เป็นความลับอะไรเลย อย่าไปเชื่อใครที่มาบอกคุณว่าทางภาครัฐพยายามปิดรายละเอียดเรื่องแหล่งน้ำมันในเมืองไทย คุณสามารถเข้าไปดูข้อมูลเรื่องนี้ได้ที่เว็บไซต์ของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ http://www.dmf.go.th/index.php?act=service&sec=prodReport

จากข้อมูลเมื่อเดือนพฤษภาคม 2557 พบว่าแหล่งน้ำมันในเมืองไทย (รวมถึงแหล่งก๊าซธรรมชาติด้วย) มีทั้งหมด 6,200 หลุม เป็นหลุมที่กำลังผลิตอยู่ 2,600 หลุม รวมแล้วสามารถผลิตน้ำมันดิบได้ 141,259 บาร์เรลต่อวัน คอนเดนเสตได้ 102,112 บาร์เรลต่อวัน และก๊าซธรรมชาติได้ 3,487 ล้านลบ.ฟุต/วัน โดยหากคิดปริมาณการผลิตทั้งหมดของก๊าซธรรมชาติ คอนเดนเสต และน้ำมันดิบรวมกันแบบเทียบเท่าเป็นปริมาณน้ำมันดิบพบว่าประเทศไทยสามารถผลิตปิโตรเลียมได้ 842,276 บาร์เรลต่อวันเทียบเท่าน้ำมันดิบ

เราลองมาดูฟากการใช้บ้าง พบว่า สำหรับสถานการณ์การใช้พลังงานในปี 2556 เมื่อเทียบกับปี 2555 ในปี 2556 มี การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้นจำนวนทั้งสิ้น 2 ล้านบาร์เรลเทียบเท่า น้ำมันดิบต่อวัน หรือเพิ่มขึ้น 1.2% โดยก๊าซธรรมชาติมีสัดส่วนการใช้มากที่สุด คิดเป็นสัดส่วน 46% หรืออยู่ที่ประมาณ 917,015 บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบ ต่อวัน เพิ่มขึ้น 3.2% การใช้น้ำมัน มีสัดส่วนรองลงมาอยู่ที่ 36% หรืออยู่ที่ประมาณ 727,559  บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน เพิ่มขึ้น 2.6% การใช้ถ่านหิน/ลิกไนต์ มีสัดส่วน 16% หรืออยู่ที่ประมาณ 313,320 บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน ลดลง 4.4% การใช้ไฟฟ้าพลังน้ำ การนำเข้าไฟฟ้าจากต่างประเทศมีสัดส่วน 2% หรืออยู่ที่ 46,635 บาร์เรลเทียบ เท่าน้ำมันดิบต่อวัน ลดลง 15.7% (ที่มาข้อมูล http://webkc.dede.go.th/testmax/node/252)

หากเปรียบเทียบเฉพาะพลังงานจากปิโตรเลียมพบว่าปริมาณที่เราผลิตได้คือประมาณ 8.5 แสนบาร์เรลต่อวันเทียบเท่าน้ำมันดิบนั้น ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ไม่ว่าจะเป็นก๊าซธรรมชาติที่ต้องการใช้ถึง 9.2 แสนบาร์เรลต่อวันเทียบเท่าน้ำมันดิบ หรือตัวน้ำมันดิบเองที่ก็มีความต้องการใช้ถึง 7.3 แสนบาร์เรลต่อวัน

ต่อข้อถามที่ว่าแหล่งน้ำมันในเมืองไทยมีมากมายแต่ทำไมคนไทยยังใช้น้ำมันแพงนั้นหากจะตอบแบบง่ายที่สุดก็คือเรามีมากแต่ไม่มากพอสำหรับที่เราจะใช้เอง ทำให้เราเป็นประเทศที่ต้องพึ่งพาการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศเป็นหลัก อีกทั้งด้วยนโยบายของภาครัฐที่ต้องการลดการพึ่งพาการนำเข้าพลังงานโดยเฉพาะน้ำมันดิบเพื่อเข้ามากลั่นเป็นน้ำมันสำเร็จรูปจึงได้ทำการเก็บภาษีสรรพสามิตเพื่อนำเงินดังกล่าวมาส่งเสริมการใช้พลังงานที่สามารถผลิตได้เองในประเทศ รวมถึงการจัดเก็บเงินกองทุนน้ำมันเพื่อนำไปชดเชยราคาก๊าซหุงต้มให้แก่โรงกลั่นและการนำเข้า จึงเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ราคาน้ำมันในประเทศเรามีราคาสูงนั่นเอง

Share This: